Volltext: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

S . Bernli . de Lam . Virg . 
Vincent , Belluacenf . in Spec . Hiftor üb , 13 . cap . is , & alii . 
Kai , jf . t . 
1 Reg - 
41 - 
î8 . 
170 Confideratio XXIV 
dae , Sc diverfis Dominis Paganis , tanquam mancipia Se nobilis bell ! praeda » donandae , tanto cordis dolore Se amore libi invicem valedixere , ut ambae ad mutuum amplexum Se fupremum ofculum una iimul expirârint . 
Nunc cogita , fi tamen cogitare potes , qualis dolor Se amor purisfimurn COR MARINE repleverit , cùm Filius nunc ad graviiïimam de cruentarli pergens lanienam , extremum moeih'ffimae Matri fux vale diceret , atquc nunc ex praefentia Se confpedtu ejus re¿K abiret in mortem . Haerent hìc omnium linguae , nec aliud effari polïunt , nifi quod olim Mellifluus Bern - hardus : Dicat , qui poteft , cogitet , qui poteft , meditetur , fi potefl , qua doloris im - menatili tunc Virginis animant cruciabat , nifi tantum fuiffe credamus , quantum dolere de tali Filio potuit talis Mater . 
6 - De S . Romano gloriofisfimo Martyre Antiocheni ! refert Vincen - tius Belluacenfis , quod tempore Galerii Imperatoris , Afclepiadi tyranno , cùm Ecclefiam DEI per varias ac cruentas perfecutiones radicitus niteretur extirpare , generóle ac plus quàm virili animo reftiterit , cacterosque Cbriftia - nosad fortiter . pro Chrifti fide pugnandum adhortatus fit ; in hocfortisfi - mo SS . Martyrum exercitu Se Puerulus reperiebatur nomine Barula , vix à Matre abla & atus , quem S . Romanus ad confundendam gentilium fuperfti - tionem . coram tyranno Sc omni populi multitudine interrogabat : Utrùm melius ejfet unum DEum colere , anplures Deos ? Refpondit audafter Puerulus fuperiore lumine illuftratus : Cbriftus eft verus DEUS , & Deorum genera ta nec pueri put ant . Haefit ad hanc Pueruli vocem tyrannus aliquantifper attonitus , <5£ cùmulteriùs ab eo feifeitaretur , quis hujus vocis auûor effet , ? Refpondit Barula : Alibi Mater , & Matri DEUS . Tunc clamans Afclepia - des tyrannus , Matrem adelìejubetjn cujus confpedtu hunc tenellum filio - lum cumprimis virgis crudeliter caedi , Se exinde decollari imperat . Quid ad hanc feralem fententiam Mater Se Filiolus ? Uterque animo hilari , Se in voluntatem Divinam pleniifimé refignato decantai : Paratum cor meum DEUS : Paratum cor meum . Proinde Mater nihil cunûata , nec fletibus immorata , fed fufpiciens in coelum , dulciffimo Filio fupremum ofculum im - primit , Se fimul carnifici ad lanienam in manus tradit : Vale , inquit , dulcis - finie , & cùm beatus Chrifti regna intraverit , memento Matris , & c . Dixit , rulus caput ferro inflexit , Se in coelum abiit . O luftuofam valediûionem , ô mirandam fortitudinem Se Filii Se Matris ! 
Et quid dico ? Acerbus fine dubio , ótprorfus ineffabilis fuit illedolor & amor in Diviniffimo CORDE JESU & in purisfimo Corde MARINE , cùm fibi invicem valedicerent , Se nunc fuaviflìmus JESUS ad vincula , ad flagra , ad crudeliffimam mortem abripéretur ; flevit quidem ex filiali amoris teneritudine tunc amantitìSmus JESUS , fed Mater ampliùs : Et ofculantes fe AÌferutnm , fleverunt , David autem ampliùs . Vicit tamen in utroque Corde . , amo " 1 - 
KbK 
2 3 
EVP - . 32 
u 
1 
0 11 12 13 14 
15 
cm
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.