Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

Per Dominicas & Fefia , a 
Dominica Septuagefimx . 
Ite & ros in vineam meam . Matth , zo . 7 - 
Non hic otiandwm eil , fed per inultos bores 3c fudores oportet nos ex hac Ec - clefix vinea intrare in regnum DEL Coníld . 451 . & Epilogus . 
Dominica Sexagefimae . 
Fruïïitm affermit in patientia . Luc . g . i G . 
Patientia juxta exemplar Dolorofac Matris nobis neceíTaria eil , ut reportemus promisiones . Vid . Confid . 41 . 
Dominica Quinquagefima : . 
Ecce , afe e nei i m us Jerofoljmam , & confum - induritili■ omnia , quti { cripta funt per phet as de Filio hominis . Luc . 18 . 31 . 
De injuriis Sc perfeeutionibus Chrifloante paffionem illatis , ex quibus vifis augetur ' Dolor pientiffimacM ; itris . Vid . Conf . 23 . 
Feria IV . Cinerum . 
Fecit Tobias vale Matri fu<z . Tub . j . zz . 
De Valedi£tione Chrifti à SS . Matre fua , nunc ad cruentem abeuntis paffionem . Confid . 24 . 
Feria VI . polt Ciñeres . 
Faäm eft fuJor tjus ßcut guttat , fmguinis de - curr enti s in terrain . Luc . zz . 44 . 
, De Chriilo in horto agonizante , cujus cruenti agonis non ignara fuit Doioro - fa Mater ejus . Confid . z<¡ . 
Sabbato polt Cineces . 
Colifeftim acccdens ad JESUM dixit : Ave Ribbi , & ojculatus eß eüm . Matt , z ¿ . 49 . 
Dolorola Mater inauditFüium in mortem venditum , & Judxistraditufti . Conloó . 
Dominica I . Quadragefitnae . 
Chrißiis Dominuscaptus eft in peccatisnoßris . Tbren . 4 . 20 . 
Do . lorofa Mater quxrit de no£le dile£lum Filium captivum nunc ad Pontífices ra - ptatum . Confid . 27 . 
per ferias Quaäragefimd ? . 
Feria IV poil Dom . I . Quadr . 
Plorans ploravit in noäe , & lacryma ejus in maxillis ejus . Tbren . 1 . 2 . 
Dolorofa Mater Filii cruciatus , quos de nodle paííus eil , praefens animo intue - batur . Confia . 28 - 
Feria VI . poil Dom . I . Quadr . 
Et fuit flagellai us tota die , & cafligatio mea in matutinis . Pfal . 72 . 14 . 
Dolorofa Mater praefens intuetur miferabi - lem Chriiti Filii fui flagellationem Con - fider . 29 . 
Sabbato poil Dom . I . Quadr . 
Imponimi ei pleäentes fpineam coronam , & cœpenmt [ aiutare eum : Ave Rex " jjudiza - rum . 'Alare . 1 17 . 
Dolorofa Mater Filium fuum ipinei l edi - mitum corona contemplatur . Conf . 3 
Dominica II . Qu , adragefima\ 
Dicit eis : Ecce Homo . Cum ergo vidijjent eum Pontifìces & miniftri , clamabant di - ccntes : Crucifig£ , 'crucifige ehm . Joa . 1 y . f . 
Dolorala Mater praefens audit mortis fen - tentiam à Prœfide Romano in Filium latam . Confid . 31 . 
Feria IV " . polt Dom . II . Quadr . 
Bajulms fili crurent , exivit in eum , qui dic'i - tur Calvaría locum . Joan . 15 ? . 17 . 
Dolorofa Mater Filium crucem bajulan - tem ad Calvaría : montem comitatur . Confid . 32 . 
Feria VI . poil Dom . II . Quadr . 
Poßquam venerimi in locum , qui dicitur Cal - varia , ibicrucifixerimt eum . Luc . 23 . 33 . 
Dolorofa Mater cruenta Filii crucifixion» praefens adi tat , heu quanto cum meero - re . ' Confid . 33 . 
Sabbato poil Dom . II . Quadr . 
Attenuati flint octiU me ; , fiifpic ientes in ex - ccljum . lj'a . 38 . 14 . 
) * * * ( z Dolo - 
1MW 4 5 6 1 8 9 . « 11 12 13 14 A
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.