Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

ï42 Cm fiderät to XX . 
Ita Sponfa Ve ter ! s Teftamenti , cum Dileítum cordis fui amiíiíTet» omnis morse impatiens non deíUtit eum ubique locoruminquirere . unde ad forum contendit , exiftimans , quòd forte diledtus anima : Sponius in con - ventu hominum foret inveniendus . Civitatem exinde petiit , omnesque ejus plateas peragravit , fed nec invento ilio ad vicos Sc pagos pertranfiit : Cant . 3 . z Surgam , inquiebat , & circurio civitatem , per vieos & plateas , qu & ram , quem di - ìigit anima mea : Qu & fivi illuni , & non invent . 
Quis ignorât , qua animi cum follicitudine bonus illePaftot oviculam fuam perditam quaefierit , quem ab inveitigando nec horridum defertum , necviarumlongitudo , neefpinarum aufteritas , nec fames autfitis . nec alia iLuc , i y . 4 fexcenta incommoda poterant abfterrere , Vadit ad illam , qua ferierat , nee inventât earn . 
Pari curâ Sc ftudio prorsùs indefeíTo Mulier illa Evangelica drachmam fuam amifTam inquifivit , dum Lucernam accendit , cundtos luftrans domus ángulos , ubifpes affulgebat , hanc fuam pretiofam reperiundi drachmam : : Luc , if * s Qmrit diligent er , donee inventât . 
De Ruben refert Scriptura , quòd , cùm ad ciftemam veterem , in qua Jo * feph detinebatur , denuò reverfus fuiiTet , nec ibidem hunc fratrem fuum peri flfet , prae doloris vehementia ipfe fibi veftimentafua confciderit , lacry - Goncf . 37 , mofa voce in coelum inclamans : Puer non comparet , & ego quo ilo ? 
30 y . Nunc confiderà , animaChriftiana , quantus debuit fuiiTedolor8C 
amor affii & iffimi CORDIS MARINE , dum in peregrinatione Hierofoly - mitana inter tot hominum millena fuavifïimumFilium fuum , amorem ac folamen fuum unicum perdidit ! O quoties in hoc ludtuofo triduo per tes <5¿ valles , perafpera Sc plana , per fylvas 3c agros ambulanshoc bre in caelum ingeminavii : Puer non comparet , & ego quo ibo ? Scsverat ni - mirum beatiffima Virgo , ilium effe DEUM . thefaurus totius mundi , & Bo - num ineffabile , ac omnia bene ordinare in fuum finem , proinde exiftimabat , fe fortafle in aliquopeccâïïe , quod tanto Filio difpliceret , de ob quam cau - íam ad Patrem ceeleftem ufque ad aliud redemptionis tempus afeendiflet O mœror ! ô Iudtus innocentiffimi CORDIS MARINE ! quis explicet mor - talium , quo cum doloris fenfu haec dolentiffima Mater hoc triduum tradu - xerit , Sc quam - ingentem lacrymarum vim obtam immenfam jadturam pro - fuderit ? O bone DEUS ! ubi funt noítrx lacrymx , ubi cordis moeror , ubi vera ac íincera contritio ? Ah quoties te , ô fummumBonum ! ô infinitum Bonum ! ô immenfum Bonum ! per peccata noftra perdidimus , Sc ridé - mus miferi , Se plaudimus , neque emendamus ? 
6 . Sed die , obfecro , amantiffime JESU ! quid peccavit in te innocentif - fima Mater tua , quòd tota vita illius ferèaffiduus moeror Sc dolor , crux Sc lob . <5 . ¡a martyrium fuerit ? Unde meritò cum Job dicere poterat : El Im mihi fa 
( OP 
4 5 5 7 8 9 . 10 11 12 13 K «
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.