Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

B . Virgo S . Elißbetham vißtat . i o$ 
fuamque charitatem dififundit in filias Jcrufalem , feu in animas devotas , ad SS . Matrem fuam in difficultatibus recurrentes , ipfa enim propter dignitatem VERBI INCARNATI à DEÖ eletta eft Mediatrix DEI & hominum ; ita pulclierrimc Mellifluus : Ipfa , inquif , Mediatrix noftra eft , per quam fufcipi - S . Bernh , mus mifericordïamtuamDElZS , & c . O Chriftiane ! quis non - seftimet , non z< colat , non amet íalem ac tantam Matrem ? Si quondam lettulum , in quo de ß y " r''r " notte eubabat Sponfus , fexagintaex fortiilìmis ambiebant propter timorés ¿aQtj , notturnos ; quot putas Angelorum millia ftipáfíe latus MARIiE , dum in ejus caftiffimo finu , ceu in lettulo fuaviiïimo requievit DEUS & Homo Chriftus , univerforum Dominus ? 
6 . His confideratis confiderandis , non miror amplius , quare nes , dilettus Chrifti Praecurfor , adhuc tenellus infans in utero materno adeò exultaverit , Sc tarn infolito gaudio fuerit perfufus , cum Matrem DEO gra - vidam praefentemadvertit . David Rex cùm Arcani Foederis folenni pa à domo Obededom in Sion transferret , coram ea tötis viribus faltâfle perhibetur : Et David faltabat totis viribus ante Dominum . Caufam hujus 2 . Reg , 6 , faltus aifignat S . Ambrofius , quia David fuperiori lumine illuftratus , per 14 illam Arcam Foederis prxvidit SS . Virginem MARIAM ex germine Sc fan - - guine fuo oriundam , quae - fola Chrifti & Meiïïx digna Mater effet futura : 
JErgo , inquit , faltavit Propbeta David ante Arcani , Arcam autem quid nifi S . A»brof . - fanttam MARIAM dìxerimus ? Siquidem Arca intrinfecus portabat teftamen - 'cini - ti tabulas , MARIA autem ipfius teft amenti geftabat b & redem : Illa intra fe - clc San met Legem , bac Evangelium retìnebat . Illa DEI v oc em h abeb at , bac Verbunï , & c . Si hoc olim in umbra David ; quid , obfecro , feciiïet , fi SS . Virginem MARIAM , Arcam illamanimatam , Ôc DEUM in utero gpftantem pras - fentem vidiiTet ? ' 
O quàm bene igitur exultavit prxgaudlo S . Joannes : - Etfaäum eft , ut tue . 1 . 41 audivitfaluutionem MÄRIJE Elifabetb , ' exultavit infans in utero ejus , & pleta eft Spìritu Santto Elifabetb . Supra quod antiquiflìmus Orígenes : linde , inquit , exilivit ? Et non fimplkiter exilìvit , fed in gaudìol Senferat Origen , hîc . - enim veniffe Dominum fìiumiut fanct i ficar et ferv um fium , ante quam deMatris utero procederei . Vide hîc , Se perpende , anima Chriftiana , quàm efficax fuerit falutatio Se precario B . V . MARINE . O quàm ; bene Ecclefiafticus : 
Sicut qui thefaurizat , ita qui bonorificaf Mattem , ac prxfertim illàmMatrem , Eccl . 3 . f per quam nobis omne' bonum in mundum venit , Se ipfe DEI Filius ad nos de ccelo defeendere'dignatus eftj " proinde rette Angelicusr B . Virgo S , Thorn ; ex hoc quod eft Mater DE / , habet quandam dignitatem infinitamex bono infini - ASU - i ; P ; - to , quod eft DEUS i & ex parte non poteft fieri melius , < ftcut non poteft effe1 " ' 2 f aliqiiidmelius'deöl a 4 ( 
Opien^ 
1 KbK 2evp - . 3z3 u 5 6 7 8 9 . 10 11 12 13 14
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.