Full text: Mater Amoris Et Doloris, Quam Christus In Cruce Moriens Omnibus Ac Singulis Suis Fidelibus In Matrem Legavit: Ecce Mater Tua

B . Virgo S . Elifabethaiti vißtat . io5 
modi apiculx lapillum pedibus contra luôantes Euri rabíes tenenti , pro Lerra - mate infcripfit : Dat vires pondus i vel fi magìs arri d et : Sine pondere pondus . 
O beatiiïima Virgo , Se Mater pulchrx dile & ionis , tufimilis faíta es ejusmodi apiculx argumentóla : , düm Deo gravida in montana conícendifti , portans tecum in utero lapillum fine manibus de fumo cocli monte decifum , hoc eft , ilium lapidem angularern , Chriftum , dequo Daniel non obfcurè va - ticinatus eft : Donee abfciffnsefl lapis de monte fine manibtis , & percuf ] it ft atti - Dau» tr am . . . qui factus eft nions m Agnus , & implevit univerfam terrant . Ex cujus my - ftici Fapidis geftatione non modo nullum pondus iènfit alma Virgo , fed tili s majus roburac vires contra omnes ventorum mundanorum Sc inferna : - Iium furias aeeepit , unde Lemma : Dat vires pondus ; vel fi mavis : Sine pon - s - Cernir , 
dere pondus . Subintrat hîc pro veritatis confirmatione S . Bernhardus : Non in 
• . \ , / * / , • a '• ■ i i ■ •• Signum ma - 
mir or , inquit , quodfeflinarit , portans emm portabatur ab eo , qui omnia m manu ° mj & c# 
fua portât , quiqne exultavit ut Gigas ad currendam viam fuam . Et in eodem loco interjetais quibusdam idem Mellifluus : In ipfo , ait , conceptions initio , quando potifflmum cuter ta midieres miferabilius affiiguntur , MARIA tota alacri tate montana confcendit , ut Elifabeth miniftraref . Sed & afeendit Betbleem , minente jam panu , portans pretiofijfimum illttd depofitum , portans onus leve . 
Colligeex his , anima Chriftiana , pro te fenfum moraIem * quàm fuave onus Se jugum Chrifti effe foleat , Se quàm bonum fit fervire DEO ; ô fi cogno - feerent mortales , ac prxfertim illi , in quorum cordibus DEUS abfconditus Se Evcharifticus vere quotidie manfionem facete affolet , quàm íiiavis fit Dominus , Sc quomodo omnia poffintin eo , qui illos confortât . 
4 . De ape ulteriùsrefertur , & ipfa probat experientia , quòd floribus SC Herbufculis non foleat effe onerofa , fed delibato nonnihil fuavi illorumfuc - co Se odore cum gaudio revertatur ad propria , unde aliud lemma : Vißtat } baud vitiat . O quam bene hoc iteruni de SS . Virgine , Zacharix Se Elifabe - thx domum vifitante applicare poffumus : Vißtat ; baud vitiat , quinimò pro - feftumvirtutum omnium in hac domo promovit , fiquidem ad ejusadven - tumChrifti Praccurfor , nunc à labe originali mundatus . lxto affaltu feftum plaufum dedit ; Mater ejusSpiritu Sanc'to repleta eft , Se Pater Zacharias de - fedtae loquelx ufum cum dono Prophetix recepii . Et ut melius agnofeas fe - dulitatem hujus apis argumentofx ; obfervat Cornelius à Lapide , quòd in Cored hîc hoc quadriduano itinere tertio die in tranfitu templum Hierofolymitanum In Luc * devotiffimè vifitaverit , à Nazareth enim usque in Jerufalem iter tridui effe io - 3 9 let , Se à Jeruiàlem usque in Civitatem Juda , hoc eft , in Hebron , iter unius diei ; exiih'mat ergo prxfatus Cornelius , Se plures alii , quos citat , B . Virgi - nemin tempio Hierofolymitano Divinx Majeftati pro immenfohoc incar - nationis beneficio fummas egiffe gratias , Se JES UM , Filium jam conceptum 6C accrefçentem , feque ipfam in holocauftum & vidtimam amoris obtuliffe . 
N J O ani -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.