Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck


s° 
gebobbelt hadde , zijnverfcheydenmaeIonder brocht , en alle de wereld ten thoone geftelt , op dat den ougft , dien God door den heyligen arbeyd van dezen man * nadcr - hand gezaeyt hadde , als met een uyt - ftortige ilagh - xegen , zoude werden neder - gevelt . Watishemel - ftormery ; ■wat is reuzen - fìrijdjZoohetdit nieten is ? En ghy , godvrqch - tigh hoofd , dat ick in mijn oogen , en in mijn herte drage , Ver - belghu nietjZOO uyet defgelijcks over - gekommen is : uwen> dienft en wert daerom niet fchaerffelicker gezegent , als yemant van uwe mede - broeders , die met u , in de zel ve loop - bane geftelt zijn . Ghy weet , entoont oock weldatghy't weet , dat ghy ftadighnioetvoort - gaendoor eeree« on - eere , door Ìaflerìngemprijs . Zoo heeft Paulus , zoo heeft Chriftus , zoo hebben alle wel - geboren Chriftenen , dit zel ve moeten üyt - ftaen . Debefte wrake van alls , die zel ve Gode opte geven : < en middeler - tijd urtoe - vy anden lief te hebben ¡ %egerien , die u " Ver - Vio ecken ; wel - doen den generi die u baten ; en bidden Door de gene die u ; yerdruck . cn en Verfolgen . Want zylck betaemt de hinderen des <vaders die in de hcmelen is : die zijn %onne doet op - gaenover deboo^eende goede> ende regent over de rechneerdige , ende on - rechtVeerdige , Het ander behoedfel , en rechte baet - middel , beftaet in een groot - moedige verachtinge vanzulcke hatelicke lafteringen . 
M or dear opprobriis falfis , mutemne colores ? 
Falfus honor jwvat , & mmdax infamia terret3 
Quem , nifi mendojum il ? mendacem ì 
Zoozoude ons Neer - land zeggçn : 
Hoe , loerd ick , hier of daer , van lafleringh gebeten , 
Zoud' ich daerom terßont veränderen <van couleur ? 
Wie helpt een valfcbe eer , lete bee ft yet rvaljch gemeteti } . 
Als die vol yal / cbejd is , en leuden deur en dem Ì 
Ecu
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.