Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

tijds deXatijnen geluckelick gearbeyt , om uyt te putten de ( chatten vandeGrieckfche welfpreeckentheyd : en zoo leeren noch dagelicks de Franflen , en andere nabuerige volckeren , in haer eygen tale , uyt de Grieckfche ende de Latij nfche ípreken . Waerom zullenwy danaltijds even kindfch , in de luyren blij ven liggen , en TAetjen blij ven krij ten , daer wy bequamelick en mannelick Fader können zeggen ? 't Is wel zoo , dat de talen gevonden of in - gefteltzijn , op dat wy d'een den anderen de in - nerlicke gedachten onzes herten zouden te kennen geven : en dat het genoegh is , dat wy , door een flechte en verftaendelicke taie , onze mee - ninge met den anderen verwiflelen , en gemecn maecken . Maer hoy moet hy eten , en aerde en water werden , die niet en verftaet , datmen een wind - meulen met blaesbalcken niet en kan doen omme - gaen : datter heel veel aengelegen is , met wat kracht van woorden vele menfchen be - jegent en geroert werden . Een leege , ftraetfche , en gepeupelfche reden zal , voor een hoogh verftand , ter aerden vallen , zonderflagh te geven , ofyette verwinnen . 'tEnis ; ae oocknietgenoegh . dat een reden mergh envleefch heeft : zymoet dickwils watgefmuckten verciert werden , door het pinceel vaneen eíFen en ronde tale . En gewiffelick , zoo die niet verheven en werd met levendige couleuren , de verdiepingen en verfehietingen ( hetbyzonderftevandetafereelen ) en können nietver - merckt werden . Want gelijekhet goud of y voor zijn waerdije verdob - belt . doordehandenkonftevandewerck - meefter } alfoo vermeerdert by velen de prijs van zaecken , die door een wel - fprekendetonge voor " gedragen werden . 
Ick wil dan alle geluckige verftanden en kloecke geeften gebeden heb - ben . ( voornemelick die haer wel - geboren aerdgeholpen engeftijftheb - ben , door een hardneckige neerftigheyd , endiepe bcdenckingen ) dat zyeyndelick degoede hand daer toe willen aen - wenden , dat onze tale ( die noch al kruypende langhft der aerden fleypt ) mocht op - getrocken werden , tot het tfopenkruyn - puntvanhare grootheyd : op dat wy niet alleene met onze na - bueren in gelijeke lid treden , maer oockzelfsde pertifane dragen mochten . Vaert wel > en draeght my gunite . 
E M -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.