Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

7 * 
Noyt s¿ / ick , liete friend y dijns ongedachtigh , 
Vie al ons on - geluck wrgvuldelìck verlieht . 
Ick Kíal in mìjngcmocd uyp " toeldaed aìtijds leseti , 
En de%e aeri %al qen , dat ick u ben verplicht . 
Maer die beluftzijt , den heelen draedvan dit klouwente ont - winden , die gae by Seneca m , en putte uyt de borne van die wijze ziele de heel e gelegentheydvandezezaecke . Docheven - wel en ont - houd ickmy nieteenige zijner woor - denhier tevertalenuyt eenen brief , dicnhyaen Lucilium fchrijft . Een ~n>ijs man z¿il alla by bem ühen oloer - Tbegen , hoe veci hy ont fangen heeft , " van 1Vien , w anneer , ypaer , op wat Tvìjfè . Der ha ! " yen loochenen ypy , dat yemand km danck " freder - geven , ah een " %ìjs man . Vat nekerlick ) çeggb'ick , komt de rechtyeerdigheyd toe , eenyder het zjjne te geven ; de loeldaeddanck . - , het on - gelijckgelijekeßraffe , of Zfkcr quaden danck . Alle danckbare en speten niet genoegb een ~ïïeldacd Jchul - dighte zjjn . Want dat en Dernagb niet een die on - ìoorfichtig , die rouy> , en uyt het gepeupel is . Hy enioeet niet hoe veelhy voor uJchuldigh is . Ben " toijs man is bekent , boe feelelck dinck moetgefchat Verden : " Kant ten dioaes , boe - " ftelhy van goe de loìlle is , gee ft of minder * ït>eder , ah hy behoort , of niet op zjtlck een tijd ofplaet^e , als hy behoort : hygiet uyt , en " toerpt " iïegh , dat by behoorde 1x>eder te geven . Niemand en fan dan danck iveder - geipen , als de " îcijfe : maer de dlvaes is danckbaer , naerdat hy " toeet , of gelijck by kan . de Doetenfcbap ont - breech hem meer , als db " toille . De " toifa z¿l alles onder ma / kander vergehjcken , of yets groeter of minder zy , hoe ml het %eh>e %y , <van tijd , van plaetfe , van oor - Trecke , lek ben danckbaer , niet op dat een ander my te geerender yet doen zoude , door een Voor - daed Verdeckt zjjnde , maer op datickeen gantfch geneugelicke çaecke doenzßude . Laet ons dan geloo^en , datier met eerlicker en is , als een danckbaer gemoed . Dat q - tllcn aile fteden , ahe yolckeren uyt Barbarifche landen roepen . Zy pullen aile met eenen 
mond 
] iïïp^ ( i iti ¡ 11111 h 11 ¡i ( " 
1KbKW 4 5 S ? 8 9 . 10 11 12 13 14 rë
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.