Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

71 
midden der wateren , dwers door die dorre woeftijne , door on - eyndelicke wonderen , in dat langh - beloofde land kommen waren j hebben zy , zonder eenigh uyt - ftel , God den Heere , eengodvruchtigen lof - zang gezongen , die rén leyds - man Mofes , met een hemelfche vierigheyd , korts tevooren gedieht hadde . Hier in heeft zieh oock die Jef - feaenfche held , die hemelfche ftrijder , kloeck - vaerdigh gedragen : want wanneer hy wel verdiendelick het heele geflachte Saulis vyandelick vervolgde , heeft hy Jonathan , door wienshulpe ende raed hy menighmaelbehòudenwas , danckbaerlick gefpaert , en onder zijne gunftelingen , en lieymelicke min - genooten toe - gelaten . Hier mede wert beveftight het zeggen van Plinius ; Vt fab a & lupinum non exbauric , Jedj ter corat agrum , in quo alitur : itagratusmeliorem redditi forpunam ejus , a quo beneficio adjuDatur , iff refert , quod accepit . Ver - ftaethet : Gelijck de boonen en pickenden acker niet uyt enputten , wiaermejien : \oo verbeten een danchbaer menfehde gclegcntbeyd des genen , daer Ipan hy met ypeldaed is geholpen geyveeß : en gee ft %oo weder , dat by ontfangen heeft . De Hey denen , die de danckbaerheyd , met reden , tot de rechtveerdigheyd , als tot haer geilachte , brocht hebben , en hebben geen deugt zoo hooge , noch oock zoonoodzaeckelick geacht . Hare boecken zijnbezaeyt , en op - gepropt met grootehoopen van hären lofjdiens gehen - geniffe zy noy t en hebben willen laten verouderen . 
Immemor ¿Horum " veftri non immemor Unquam > 
Qlii mala folliate noßraleyatis , ero . 
Semper inoblitâ repetam tua muñera mente> 
Et mea me te flus Jentiet ejjetuum . 
Zoo zoude de Minne - meefter in onze tale 3 doch met een ^oeter tonge , gefproken hebben ; 
Noß
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.