Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

Aen de Lefer . 
C K zie alreede , gunftige Lezer , watter voor my geboren en gekoockt is . Zommige dickhuydige menfchen , die van zot meelenkoud water geknedenzijn , zalickhierdoor - gaenste hoogerijzen , enfchijnen uyt - druckelick verftaentegeven , dat ick niet en wil verftaen hebben : alleenelick om dat zy hier eenigh Duytfch vinden zullen , dat haer fwacke herflens niet gewent en zijn , noch haer bedorvenmageen kanverdouwen . Zulckelieden , zoo zy nietweenen en können , gebiedickloockenajuynte gebruyckenjen Zoo zy fchoen - makers zijn , niet verder teoordeelen alsvan de fchoen . Even - wel om oockdie , eneenige andere , hoe - wel anderzins nieton - Wetende , die heczelve gevoelengetrouwt en in - genomen hebben , ee - nighzins te vernougen , wil ick yetwes , totrechtveerdingevan mijnon - gemeen fchrij ven , te vooren leggen . 
Sedert dat ick de oude en geleerde talen deur - loopen , en meeft alle de Europefche , die by onsgebruyckelickzijn , gefmaeckt hebbe , heb'ick my dickwils verfoeyt , dat onfe natie ( een volck dat anderzins in kon - ften en wetenfchappen geen andere en wijckt ) zo naer - latigh en verzuy - migh geweeil is , om onze tale op te bouwen , en haer behoorlick en meu - gelick cieraed tegeven : voornemelickziende , enalsnuendanbeproe - vende , datter nauwelick yet fraeys of uyt - nemende by andere gevonden en wert j dat vanons niet zoude können naergevolght , enbynaermec even - veel woorden even - aerdigh uyt - gedruckt werden . Hier van hebb ick zoo wathenen , naerdat ick verflchelick de memorie met dit of dat befprenght , en gedrenckt hadde , genoeghzame preuve gegeven : immers , alseen ftoutebracke , hetveld ontdeckt , daer wel - geoeffende ken , mijns oordeels , een nuttelicke en vermaeckelicke jacht vinden len . Want ickhebbe hieren daer , naer mijn geringh oordeel , de fijnfte bloeme van goede boecken gezaeyt , mengende , íboveel door mijn be - gnjp doenelick is , de Attifche zoetigheyd met de Laconifche kortheyd . 
tlszeker , dat onze tale bequaemis , om op hooge fchoenente tre - ^en , en allerley vercierffel aen te nemen ; jae , datmeeris , om tedragen het gewichte van de grootfle in - beeldingen , die in een menfchelicke ziele vallen können . Ons enontbreecktniet , alsdatwynietdurven , of en willen van andere nemen , dat zy , zonder haer verlies en verminderin - ge , ons mildelick aen - bieden : zonder dat wy eenigh ander woord , als ons eygen » en by ons geburgert , hoeven te gebruycken . Zoo hebben eer - 
tijds 
1 KbK 2evp - 3Z3 u 
10 11 12 13 14 15 
cm
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.