Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

gelijck de naelde van een kompas , aen de ^eyl - ßeengeßreken & ijnde , gedueng draeyt naer het mordendo keeren ookge - Auerig uwe gedagt en en begeerten , aen - geraekt door de lief - de van onz^e Godsdienß en gerne ene vryheydenjot . de weU ßand en voorßoed van het gemeene beße . Waer doorgy ook genoeg & aem betoont hebt , hoe - wel van pachten en teeren aerd , hoe on - vertfaegt een goedegewißeis , om , als * t nood is , de bor fi en het voor - hoofdte bieden aen hetgevaer , daer - men , ampts en eeds halven , toegeroepen wert : ^elf s tot het lichaem des vader4ands met ytjn eygen te bedecken . In te * gen - deelvan & ommige , die daer niet e ens naer vragen en z^ouden , al verdronck en verfmoorde on s geh e eleJlaet - lig - haem , als z>y maer met haer pah . aen landgeraken konden . 
IVilt dan hier Eerw . Heer , uwe hooge be^igheyd een 9vey~ nighflaken , en als nu en dan , w anneer U E . ooren door £Ab dyefche onruße te veelgeßagen en vermoeyt z>ijn , uwe gedachten een weynighpeyßeren en uyt - ßannen in de - ^e ern . ßige beufelingen : doende gelijck de lede - fmjders get uygen van de ooge , • welche , door een krißahjnfche vochtighey d , le dingengrooter vertoont , als z>y wel in der daed Zjijn . Zoo & alde kleynheyd van dit fchrift doorU E . vriende - lick en bedriegelick voor - oordeel op - getrocken } voor de Le - z^er aen - biedelicker z^ijn : en ick met heeteryver aen - geße - ken werden , om op andere tijdenyets te doen 5 dat my minder beromv > en meereere verwecken mochte . 
UE - eereendienft - fchuldige J OH . DE BRUNE .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.