Volltext: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

3 / 8 
. . 33 * . 
Beter arm te zij n met eeren , 
Dan met ich and zijn goed vermeeren . 
339 - , 
Zijt inder daed , Dat ghy gelaet . 
3 + 0 . 
Booiè reden , die daer fmetten , Maecken goed en heylfaem wetten . 
34r * 
Die fchuldigh leeft , die fchut en beeft . 34 - 1 . 
Met vallen , en met op te ftaen , Soo moetmen door de wereld'gaen . 
34 ? . 
Groote weeld' en hoogh geluck , Heeft van doen en ftijve kruck . 
De auy vel , vaer der leugenaers , Die hecftoock wel zijn martelaers . 
34 ? . 
De opgangh van de moedigheyd , Is d'onder - gangh van deughdfaemheyd . 
34^ . 
Wannecr de hoogxnoet gaet om hoogh , Het luck gaet neçr , en raeckt uy t d'oogh . 
3 + 7 - . 
Dat niet met recht en is verkregen , Dat is een vloeck , en niet een zegen . 
348 . 
Geen meerder held , geen fterker man , Als die zieh overwinnen kan . 
349 - . 
Als Godt ons flaen wilt met de roe , Hy íluyt ons dan deoogen toe . 
3 ? o . 
Begint , wat dat ghy doet , met God , En wacht dancen geluckigh flòt . 
3fï . 
Het alder - left , Zy alder - beft . 
FINIS . 
1KbK ; W 4 5 6 7 8 9 - 10 11 12 13
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.