Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

310 . 
Degod'loos vlucht , Van y'l gerucht . 
3 " - . ■ 
Die macr een goed' gewis en houdt , 
En vreeft niet , watrp^oock van hem kouc . 
312 . 
De rijckdom en des werelds goed , Volght meer de quade , als de goed' . 
De vult' van alles dickwils maeckt Dat van Godsgaven wert gebraeckr . 
314 . 
Wat is des Werelds eer en pracht , Als roock en wind by een gebracht ? 
31 ? . 
De Heere God en fchiep noyt tnond , Dien h y met een geen ípijs en zond . 
316 . 
Hoelangh een menfche leven magh , Hy ziet noch' al zijn leiten dagh . 
? 17 . 
Of arm , of rijck , of quaed of goed , Geen menich , die nietecns fterven moer 
318 . 
Des menfches leven is als niet , Een roock , of damp , die nauw men ziet . 
3 '9 , 
Eicken dagh , die wy beleven » 
Neemt een ftuckjen van ons leven . 
310 . 
De dood en ziet geen hoogheyd aen : Of k ] eyn , ofgroot , 't moetal vergaen . 
321 . 
Heden hoogh in ftaet Verheven > Morgen dickwils dood geblevcn , 
Heden jeughdigh , ende groen , 
Onder d'aerde morgen noen . 
313 . 
De weerld vergaet , en haer begeert : Wat is ons dan de wereld weerd ? 
377 
\ . 3 * 4 - . . 
Zulck eenisrijck , die God maergeefr , Waer van hy wel te vredén leeft . 
, 3 * f - 
Eenyder Iaer . jaeyder dagh Maeckt van ons fterven fteedich gewagh - 
316 . 
Hoe hooger dat w y zijn verheven , Te meer moet ned'righ zijn ons leven . 
317 . 
Her is ons plicht , tedoen onsplicftt , Als altijds zijnd' in Gods geficht . 
3 * 8 - 
Eick blijf' in zijn beroep en ftaet , 
Daer in hy van Gods wegen ftaet . 
329 . 
Die't harnas aen doen , rbeme niet , Maer die het van zijn lichaem fcbieci 33° ; 
't Is zijn eygen fchant vcrmeertit Yemantsdooden mond ont - eerent 
331 - , 
Het is een oud' en ware leer , 
Daer vrees is , daer is fchaemt en eer . 
Hoort toe en ziet , Iwijgt en verdraegtj Zoo weet geen menfche , , watghyjaeght . 
333 - 
De rechte kunft , Draegt liefd'en gunih 33 + - 
U mond van veel te roemen fpaert , • Want eygen roem is lafter waerd . 
. 33 ? . 
U eygen eere niet en zinght : 
Want eygen lof by yder ftinckt . 
33 6 . 
By de vromen werrmen vrôm , Bydekrommen , wertmenkrom . 
« , , ? * 7' 
Bekent het gene dat ghy doet , 
Want die bekent , heeft half geboet . 
Bbb % 338 . Be * 
1 
KbK EVP - 32' 
10 11 12 13 14 15 I 
cm
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.