Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

376 
a Si , . ' ' 
'tKaíleeldcs deugds is hoogh gelegen : Men raeckter maer deur lange wegen . 
183 . 
Deughds Worteis zijn vol bitterheyd , Maer al haer vrucht vol zoetigheyd . 
184 . 
Gods rijck en komt den Menich niet by , Terwiji hy ilaept , of maeckt zieh bly . 
Watfoetsdedeughd ons mede - brengt , Daer is wat bitters in gemenght . 
28 6 , 
Men moet door druck en tegenfpoed , Geraecken tot het hooghfte goed . 
287 . 
Door veel verdriet en ongevaî , . Zoo raecktmen door dit aertfche - dal . 
288 . 
Wanneer't de Menfche qualickftgaet , Gods hulpe naeft dan byhemftaet . 
289 . 
En hijft u Zeyl niet al te hoogh , 
Maer houdt u kleyn voor Godes oogh . 2J ) 0 . 
G eeft 'theyligh aen de Honden niet , Noch Peerels aen de Swijnen biet , 
291 . 
Kicft met Gods volkeerquaed telij'en , Als in de zond'wat tijds verblij'en : 
Want Chrifti fmaed , is grootergocd , Ais al Egyptens Rijckdom doet» . 
292 . 
Geen hout . dat niet een Schors en heeft , Geen Menich , die fonder zonde leeft . 
293 . 
Hóe lange leven datmen net , Ten komt gantfehby dat eeuwigh niet . 
. . m - . . . . 
Eenkort verblijden „ Doet lange lijden . Zijtniet vcrblijd „ Alsyemant lijdt . 
25Í1 
Eendertel leven , Rijck en blijcî , 
Stelt dickwils alle deughd ter zijd' . 
297 . 
Geen Menfch die fonder zonde leeft De beft is , die de minflen heeft . 
298 - 
'c Is dolheyd , dat men zieh beklaeght , Van yet , datGodes wil behaeght . 
29 ? . 
U zelven nergens in verllaet , . 
Als in de zond' , en in het quaed . 
300 . 
Gedachten zijn van tolbevrijt , 
Maer Godt en fchelt . die nimmers qpijt . 
301 . 
Een Ionghman moet zijn opgefchort , En met de Riera van eer gegorc . 
302 . 
Een vroom Man , die een weldaed doet , , Ache dat hy felf ontfanght yet goed . 
3°3 - 'J 
Van al wat datter wertgefpeurt , 
Niet buy ten Gods befluy t gebeurt» I 304 . 
Wat God befluyt , Dat voert hy uyt . 3°î * ' 
Al wat ter werelt ommegaet j 't Gefchiet al , door Gods wijièn raed . ' 
50 6 . 
Geveynfdc deughd en - h'eyligheyd» . Is dobbel onrechtveerdigheyd . 
307 . 
Indien u oogh u quetft ofdeert j Zoo fteecktfê uyt , en van u weert . 
308 . 
Geen vreugd' of ftaet van fulek geluck , Die niet wat zuers heeft , dat ons druckt . 
3°5> . 
Die op des menfehes hulpe ziet , . Die fteunt op , een Egyptus riet . 
310 . Dé
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.