Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

I 
God geeft den menfche wijn en broot , En wat hy meer noch heeft van noodt . * 54 . 
De Godt der wraek , Komt noyt in flaep . 
'tMoet al gefchien , , Wat Godt wil fien . 2 . <¡6 . 
't Moet al gebeuren op fijn ftondt , 
Wat dat gefproken heeft Gods mondt . 
^ ' - * 57 - 
De meních doet wat h y kan of mach ; 
Godt wat h y wilt met vol gefagh . 
3 . 58 . 
't Is Godt die 't al den menfche geeft , En weer afneemt het geen hy heeft . v>9 - 
De menfche lacht , en weder weent , Soo 't Godt of wel , of qualick meent . 
260 . 
't Gebeurt niet wat de meních beíluyt , Maer dat Godt door fijn wijsheydt uyt . 
261 , 
Godt heldt wcl naer rechtvaerdigheyt , Maer meer noch naer barnihertighey t . 2 62 , 
Godt ftort fijn gunften wijd' en breet j En drupt met ftraffen , en met leedt . 
Godt is tot gramfchap wonder traegh , En thoont fijn liefd' ons alle daegh . 
26 + . 
Dietelt en rekent fonder Godt , 
Is in de Tel - kunft dom en bot . 
De menfche hoopt , maer't hangt aeGod , Wat hy fai krijgen voor een lot . 
266 . 
Godtsoogefiet , en kenthet al , Wat is , wat was , wat werden fai . 
267 . 
W'ieiâl bedriegen Godes oogh , Die ailes fret , foo leegh als hoogh ? 
268 . 
37S 
Wanneer de menfch de hoop ontbreekt , Godt dan de ziel noch moet in fpreeckt . 
±69 . 
Wanneer ons God ontreckt fijn zegen , Soo zijn ons aile fchepfels tegen . 
270 . 
Daer God niet is „ Gaet ailes mis . 
271 . 
De menfch door alle moeyten breecktj Als Godes gunft hem niet ontbreeckt . 
2J2 . 
Als menfches bulp geheel op - houdt , Gods gunft ons dan noch onder - houdt , 
a73 - 
Het moet cen fleutel zijn wel goed , Die 't Paradijs ons open doet : 
De wegh die tot den Hemel leyt , 
En is zoo facht niet , alfmen feyt . 
2J4 - . 
Wie nae den Hemel ipuyght teftout 'tKeertinfijn aenficht , dat hy fpout . 
aZii , 
Al wat is boren ons berecK , Dat niemant licht daer aen en treck' . 
2j6 . 
Dat geen verftand begríjpen kan , 
Geen meních doeonderíoeck daer van . 
a77 * . , r 
Des Hemels wegh is niet befpreet Met Roofen , maer met Doorens wreet» 
278 . 
Den Hemel is veel eer te wenfchen » Als die te krijgen , voor de menfchen . 
%79 : 
Des Hemels wegh is wonder fmal , En vol van Diftels over al . 
280 
De wegh en toe - gangh tot de deught Is rou en fteenigh , fonder vreughd . 
281 . 
Men wert niet goed foo by geluck : Men leert de deugd met moeyt en druck . 
Bbb 181 . 'tKa - 
1 KbK 2evp - . 3Z3 
u 
10 11 12 13 14 15 
cm 
J
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.