Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

37¿ 
»if . 
Niet dat een Men ich foo pijnlick is Als fleken van een quaed gewis . 
22 6 , 
Een boofe daet „ 't geficlite baet . 
22 . 7 , . 
Eea rey n gcmoed' en onbefipet j Dat bringht ons klaer fijn onfchult met . 
aa8 . 
Die fijn gewifTe wel betracht , De leugens van dé faem veracht . zi% 
Geen ibeter noch geen grooter goet } Als een geruft en reyn gemoet . 
2 . 30 . 
Onnoofelbeyd11 de moeder is , 
V an ioete ruft , en goed , gewis . 
Geen rechte vreugd' , als uy t de deugd 
Geluekigh , Too ghy wai'e vrcughd » Gantfch uyt u felven halen meughd' . 
~3 3 * 
Hy is gehickigh , niet die heefc Maer die God danckt van dat hy heeft . 
Die met zijne is te vre'en , 
Is rijckft' van al , met goede re'en . 
b#»t3ü 
In voorlpoet niet te veel vertrouw' In ctgenlpoet oock niet verfiouw . 
236 . - 
Een mcnfchehqud'in waerd'en eer Wat dat hem zend' , ofdoct de Heer . 
; - l7~ 
HetKruysdat is des Hemels leer , Waer langhft men fteygert tot de Heer . 
2 . 38 . 
Wanneer méñ't luck fiet vaiyons gaen , De yricñdéóWéft van verre ftaen . 
Der vroomen huys is hier in druck Sen ftapei van al ongeluck . 
M0' 
Die 1 ange was een onverlaet , trinkt noch op't . eynd' de gift van'tquaet . ® 241 . 
Eicken rred' ( ofkleyiiofgroot ) s een naerder aen de doodt . 
■Ufi , 
Niemant edel fonder deught , 
: SIiemant luckigh fonder vreught . 
Sterven is een hart gelagh , 
Voor die niet welfterven magh . 
* 44 - 
t Verfaemt met vreught en ydelheyt , Dat met een bitter droefheydt fcheydt . 
My - 
De Menfch hoe rijk , en gro . ot van waert , - ly is een Pelgrim op der aerdt . 
Wy loopen al in't felve perck , En haeften naer het felve merck . 
24 . 7 . 
De eene vrocgh , en d'andcr lact , Wy ípoe4en al naer eene ftaet . 
248 . 
Al watter oyt gebooren was , 
Moet fterven op fij n tij d t , en pas . 
Onslichaemiseen leemen hut , Die korts moet vallen in een put . 
2 jo . 
De Vliege naer den Heunigh tracht , De Gier naer 'tdòodelichaem wacht . 
Wanneer 'c Serpent is doodtgedaen , 't Vergift en faâ ons niet rneer fchaen . 
2 . J2 . 
Die hem bekleet met reyn gemoet , W ert ván den Duy vel niet gegroet . 
15 * 3 . Godt 
KbK 2evp - . 323 
10 11 12 
13 U 15 
ern i
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.