Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

37 f 
W : - 
h Gefchiet al door Gods wijs beleyt , Dat d'ecne lacht , en d'ander fchreyt . 196 . 
Ons leven kent geen vafte ruft , 
Geen luft die niet were uy tgebluft . 
} 97■ . . # Deliefdezyaltijdtsdemaet ; ; 
Van u bedrijf , en al » raedt> 
198 . 
Wat twijffelachtigh fchijnt te zijn , Deliefdegeeft het goetheydtsichijn . 
, loo ; . 
Geen meerder noch geen fòéter goedt Als kinders zijn , wel opgevoedt . 
101 . 
't Is beter dat het kintje fchreyt Als d'oude man , gelijckmen feydt . 
2'02 . . t 
Den Va'der die fijn kinders lieft , 
Niet al te veel haer wil belieft . 
203 . 
Een Ionghman werde liever roodt , Als dat hy werde bleyck en doodt . 
io * . _ _ . 't Is noodigh dat men jonge jeught In vreefe houdt , en went tot deught . 
lOV . 
De kinders vele toe te geven Dat doet haer ongebondenleven . 
20 6 . 
Dataltijdtseen en'tfelveis , Dat walght ons als een wrotte vis . 
. 207 . 
Geen gemack , 't Heeft fijn lack . 
208 . . 
Geen gemack hoe groot het zy , 
Daer geen on gemack is by . 
Zop . 
Dat voor mijn is eengoede huyr , ïs dickwils quaedt voor mijn gebuyr . 
aio . 
Gpeq goedt en kanderzijn of baety Dat by hem niet en heeft fijn quaedt , 
21 ï . 
In dealdergrootfteweeld . d'Aldergrootfte iorge fpeelt . 
212 : 
In d , e weréftîs geen riift , 
Noch volmaeckte vreught , of luft ; 
213 , 
T e grooren overvloedigheydt En komt noyt tot fijn rijpigheydt , ax + . 
Al te grootèrt overvloedt , ' 
Maeckt een trots en fier gemoedt» 
ai î * 
't Verveeït den menfeh , 
Die 't heeftnaer wenfçh . ■ 
216 . 
Die / paertde roed' , fijnkint vereidet , 
ai7» 
Geen diiigh foo ftout , als is het Goüdt . 
218 - 
't Geièlichap maeckt ons goet of quaet , Want elck een is gelijck fijn maet . 1 í 
■BlÜ^Dfi Vf ! jlb fiiiV 3Í' ! ; Oi - ) 
aí9» , 
Zeghtmy , metwienghy ommegaet , lek iàl u feggen heel u ftaet . 
jnrfi 3b - joa latí , vln nBv'ílájih il 220 . 
Die recht belijt»Gôd fchelt hem quijt . 
• ; . ' . Y id - ti V " J J - . l . • OV Í 
ai U 
Zijn fchuld bekennen met beicheyd% ! 3>at is't begin vanheyligheyd . 
222 . 
Belijd , en lijd' . 
ai y . 
Niet dat den menfche meer ontroft , Als een gemoet niet wel bewuft . 
Het quaedt gewifle van een man , 
Is als een beyl , en helfch Tyran . 
2x5 . Njjt 
1 KbK 2evp - 3z3 
u 
10 11 12 13 
14 15 
cm
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.