Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

'35 * 
eyndelickveel quaeds , oîn meer quaeds te bekommen , en daer hy in alle anderedingen , eenflave deron - gerechtig - heyd is , wert hy hier in rechtveerdigh bevonden , dat hy hem zelven op depijn - banck leght , alwaer hy zijneer luftzoo geweldighuyt - reckt , datalledezenuwen van zijnziele , tot berftens toe , gefpannenzijn . Maer hoe - wel van yemaod niet on - bequamelickdezeherts - tocht , het hemde derzjele genaemt wert , als een kleedzijnde , hetwelckelae« : ft van allen af - ge - leglit wert ; zoo mach - ze oockwel de helfche rouw - mantel genaemt werden , die deze ramp - zalige dragen , zoo lange zy zijn , dat is , in eeuwigheyd . 
Dier - gelijcke ftaeltjens mögen oock genomen werden van alleandere feylen , jae van alles , dataerdfeh en wereldfch zijnde , geen deel en is , noch en heeft van dat verborgen Manna , dat bovenin de hemelen bewaert wert . Geen dingen deswerelds zoo heunigh - zoet , die niet vol bitterheyds en galle en zijn . het zijn al moes - kruyden , daer van tot de man <jods gezeyd wiert , de dood is in depot . Daer en is niet zoo goed , zookoftelick , zoo vermakelick , datdemenfehe eenighfins kan geluckzaligen , als het aenzjebt ende rechter - handGods , daw iver\adingederblíjd [ chap , en uolheyd der 'vreugkdenìs . Hy aîîeen , die onze zielen gefchapen heeft , kan haer grondelooze begeerte vervullen , en haer dorftigen brand uyt - leíTchen . Alle het gene dat God of Godes nieten is , isarmoede , en doodelick gebreck . De Heere is mìjn herder , my en %al niet ont - breken , zeght de Prophetische Köninck , het welcke geen princen , noch zelfsde aldermachtighfte van deze wereld en können getuygen j als wiens gebreck vermeerdert , naer dat haer grootheydzigh verderuyt - breyt . Die alleen , ke gehouden werden voorhet uyt - keerfel en wegh - worp - fel dezes wereldsj de dienft - knechten Iefu , können met 
een
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.