Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

25 
Maer hier is de fwarighey d , en de oorfprongh van tränen j datwy , ghelijck in alle ander dinghen , oock ingeneughte geen mate en houden . 'tis een by - voeghfel , enwymaecken het grooter , alshet voornaemfteftuck - wercks : 't is een kant , maer die breeder gheweven wert , als het binnenfte laecken . De Schrifture noemt den menfche enckelick^ / k ; maer dus doende , machhy wel enckelick lichaem ghenoemt werden , ghelijck het zelve de Rabbijnen , als van dien heerlicken tijtelbefchaemt zijnde , ghedaen hebben ; die den menfche Gouf , datis , lichaem , heeten : ghelijck hy oock in deboec - ken onzer zaligheyd , i>leeßh genoemt wert . Welte rechte j al ? diedatGoddelickedeel , deurdenroock , enhetroetvan de vuyle fchouwe des lichaems , ghelijck verftickt , en geen ander leven ghelaten hebben , als ora onze vleefchelicke wel - luften in't leven te behouden . 
Doch om deze woefte zee in geen putjen te willen ley - den jlaet oils maer een weynigh onderdejongeluydenver - keeren . Bezie wat een ghetater , en dertele fijmelinghen daer veel - tijdts omgaen ; wat kòilt , wat ghefpel , wat aenraec - kinghen daer verzinten gepleeght werden . En , omonszel - vennochnaerdertebefnijden , merck wateenmenightevan wulpfche zoen - konftjens op de bane rijden , die de long - mans des nachts in hare herffens fmeden , om hare duyftere wercken derwel - luftte lief - koozen , cn dat teere volcxken , deur een ghemaeckt fatfoen , aen te wrijven , datzy anders metzoeten ernftverwerpenzouden . Ick en wil dit papier niet bekladden , met alle die dertele bootsfinghen ; maer hier alleenlick verdoemen dat Sodomitifch over - fpel , datzom - mige met de mond bedrijven , teghen den danck , en met ipijtighverdrietvaneerbareïonck - vrouwenjdiehacrmond 
moeteri leenen , tot een fpoel - vat , en fpeel - vat van vuyle , en 
D zom -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.