Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

321 
Iae fy vinden zelfs een vermaeckelickezoetigheyd in de ver - druckinge : wtende dat de Verdruckinge Itjd^aembejd merchi ende ìijd^aembsyd be - vindinge ; en de . kevìndingebope ¡en dehope¿n befcbaemt niet . JVanty zeggenzy , de lief de Gods is inonde ber im uyt - geflore , door den heyligenGeeß , die onsgegeben is . 
Waerom verkleent ghy u dan , ô edel ( jae ydel ) tnenfehe , die u zelven verilaeft en dienjlbaer maeckt aen de bedriege - licke giants van dit aerdfcheílijck ? waerom en verheft ghy niet uweiluym - zieckeoogen tot een andergoed , als dat met ditgezichte kan aenfchouwt werden ? daerom heeftu God recht gefchapen , op dat ghyhaer den hemel ziende , de aerdfehe dingen metdevoetenzoiidt vertreden . Alles , wat ghy noodzaeckelick hebt van doen , heeft de hemelfche wijsheyd boven de aerde geftclt , omdiebequamelickte nen vinden , tpaer den ojynutten qvervloed , als van gond en zilver , heeft zy onder de aerde verdoemt , op datghy de : zelve , tot ; uwe verdqçflieniiTe , niet gierighlick en zoudet begeren . Kinder en der menjeben , zeght de Goddelicke Harpfla - ger , lòdmQ^bepiintghf : d$yde1beydyin zpechde leugen ? Laet u de wereld niet by den neuze ley den * , lact u geen klabbel^ç vooï een diamant in de vuy ft fteken . De wereld is eenvermomd kamer - fpel : die altijdsmet leugen in deweere is . 'tlsydel - heyd , dat ghy vergaert , zeght de Pfalm ; en leugen dat u de wereld wijs maeckt . Dat goud is aerd enflijck : die zijde , daer ghy een ander mede uyc - trotft , is het gefpin van een vuyle en etterige worm . 'Zent den duy vel in de helle , daer hy behoort . Want zoo ghy hem deooreleent , hy zaluzoo liaeft tot een Afgod dienen . Adders en ferpenten zultghy in uwenboefem ontfangen : en alsghy - ze al met uwe wärmte uyt - gebroet , en met zorge gekloeftert hebt , zy zullen u giftigen , enhetherteaf - fteken . 
'i : EM -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.