Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

* 4 
Uyt - legginghe . 
Et is een eerlick , en treflick houwelick , wanneer de zedigheyd en geneughte malkanderen trouwe fweeren - of wanneer de zoetigheyd en nuttigheyd , metonderlinge om - helzinge , de zelve lijnetrec - ken . Ik houde - ze voor vyanden van't menfchelicke te , die het vermaeck t'eenemael uy t de weereld bannen , en de nordiche ftraffigheyd een eeu wige heerfchappye op - dra - gen . Onze groote Meefter en wilt niet , dat wy altijdts met gefronfte voor - hoofden , en op - getrocken wijng - brauwcn , de tucht - meefters zullen fpelen . Hy heeft ons gezichte al - zoo gefchapen , dat wy te gelijcke Hemel en aerde können aenfchouwen , op dat wy - ze beyde zouden gebruycken ; doch noy t de aerde van den Hemel af - fcheydende . Men mach dit tijdelick leven wel fmaken , en de faufien oock proeven , die ons de wijsheyd dernatuere bereyd heeft : die zijndede eerfteoorzaeke , metzonder oorzaeke , maer alles met gewig - te } mate , en getal , wonderbaerlik gevoegtheeft . Wy en moe - ten ons buyten ons zelven niet ftellen , en de menfchelick - heyd geheel ont - glippen , om ons zelven op een ander vor - metegieten . Ick en fprekenu niet van onze zondigever - dorventheyd . 
Dejongenwas eenjongen , zeght de heylige Geeft van Samuel . De menfche is een menfche , dat is uyt ziele ende lichaem bc - ftaende . Ditgebouw enmoetniet ont - daen , maermeteen broederlickeverbinteniffe te zarnen gehouden werden . De ziele is de man , het lichaem de vrouwe . Deze en moeten geen fcheydbriefmaecken , door twift , of nijdigheyd j maerveel eer , met gemengde om - halzingen , malkanderen by - ftaen , en alle hulpe en gunfte bewijfen . 
Maer
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.