Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

320 
heerlicke giants van een hemelfche Majefteyd dragen . Zijn^ de Köningen en Priefters , daer zy voor arme bedelaers , eri af - fchouwelicke uytwerpfelen gekernt werden , voor lieden , dieleepigezielen , en verfuftegemoederenhebben . die nïet een vlo . cke , of koren - hayre weerdigh en zijn . Maer zekcr ( magh - men de zulckeby geringe dingen paren ) zy zijn ge - lijck de eyersjdie het befte van binnen , en geen monfterofpa - reerfel vanbuyten hebben : gelijckdekleyne doofkens , die gemeynelick de koftelickfte fpeceryen bedecken . De ders 5 om meer te verheffen en te vertoonen de dingen , die licht ende klaer zijn , verftercken die met duyfterheyd en fchaduwe : zoo doet de groote werck - meefter dezes we - relds . de menfehen , dien hy tot dateeuwige licht , en he - ? melfche klaerheyd gefchickt heeft , bekleet hy hier veci - * tijds met een donckere mantel van gebreck . Hoe vele en . deiir - gaens wert - er gezien , dat de god - vruchtige zielen , die zieh den hemel t'eenemaelopdragen , ingeringheyd en verachtinge t'onder - gehouden werden ! maer zy werden , gelijckde Apoftel fpreeckt , alkfins b druckt , maer men benaut : to anchi - moedigb , maerniet mis - moedigb : terlpolght , maer nietrvería - ten : tewder - geteorpen , maer nìet Verdorben , zy zeggen , met de zel - ve , al'ut datone uytterliehe menjebe perderft , %po teert nochtans de innerliche menfebe van dage te dage " vernieutvt . Op deze grond , bouwen zy de vaftigheyd van dat hemelfche huys ; dat zy hier aLreede in hope , en naer den geeft , bezitten . Want re burgerfchapis in den hemel , - van scaer denZaligb - maecker ver - te achten , den Heere lefum Chriflum , de toelcke onze rvemderde liçbaem Veränderen z¿al , dat bet gelijckformigh to er de zjjnen beer lìchen licbame , naerdefaacbtigetvefcHnge , daer mede by alle dingen hem ^eluen onder - toe / pen kan . Zy hebben een welbehagen in alies wat God be - haeght . Dit ishaereeuwighlied : 
Le
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.