Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

3>S> 
Uyt - legginge . 
Y moet den neuze wel vol fnot , en de he^iTens vol fluymen hebben , die nieten rieckt , nochenkan verftaen , de bedriegelickheyd van de aerdfche pe . 't Is het vier te willen hekelen , enderoodig - hey d van een ticchel af - waffchen ; de valfcheyd , van de we - reldfchedingen , afte sonderen . Die dit , met ongedeckten hoofde , beftaette loochenen , zal immers , wanneer de dood op zijnoogh fchelen begint tezitten , gedwongen zijn , om uytte reutelen , Carbones tbefauruserant . Ick meynde Deeífibats te binden , maer 'toaren kolen . 
Maer hoe velezijn - dereven - wel , diehaer zelven del ven éngelijcklevendighbegraven in dit aerdfche ílijck ! die ge - Iijck geverwet zijnde , in de verdoemelicke ketel van on - ge - voelickheyd , den hemel den rugge , en de helle het aen - zicht toe - keeren . En waerom doch ? om dat zy een vleefche - lick verftand hebben , 't welck een vyandfehap tegen God is : 't welck Godes wet niet onderdanigh en is 5 jaezelfs ni et zijn en kan . Om dat hare oogen van de helfche raven uyt - gepicktzijii , enderhalven nietzienen können , de dingen , die geeftelick moeten onderfcheyden werden . Diens opper - ftegoed gelegen is in hetgeniet van de drie artfeh - zonden , die dedans - koordeleyden , en het gantfche gezin van alle feylen aen harén rey íleypen . Die den name hebben dat zy leven , fnaere^emoeldood zjjn 3 gelijck de Engel fpreeckt , tot dege - nieyntevanSardis . Diealtijds woelen , omdatzynimmer - meer ruften enzoudeiv , en nimmermeer en ruften , om dat £y eeuwelick woelen zouden . 
Verde van dat zoete en vreughdige leven der kinderen Gods : die onder een geringe en verachtelicke gedaente , een 

li bK EVP - . 32 * 

10 11 12 13 14 15 
cm
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.