Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

uyt Egypten , wedcrom naer huys zendende , gaf haer die , in plaetfe van alle leiTen en vermaningen : En iveefi niet toornigb op den ~ù>egb . Dit eilendige leven en is niet anders voor eën Chriften , alseenreyzeen toe - gangh , totdateeuwige leven5 tot dat geeftelicke Canaan , dat hemelfche Ierufalem , dat bo ven in de hemel is . Laet ons dan niet toornigh zijn op den wegh , de eene tegende andere : maer laet onszoetelick en vredelick , met onze broeders , den wegh voorderen , die ons daer henen leydet . Laet ons alle oorzaecken af - fnijden , en alle voor - wendfelen van ons weeren , die ons in het minile het her te voor de gramfchap zouden openftellen . De hey - * lige lacobzeght kort en bondigh , dat de gramfehap des mans Godi gereçfatigbeyd niet en direkt , 'tis anders wel geoorloft , het geweld van zieh afte keeren , en dieonder ons geileltzijn , metfeherpebeftraffingen , naer gelegenthcyd vanzaeeken , aen tegaen : maer hetmoetevenwelzonderinnerlicke toor - ne en ont - ftelteniiïe des geeftszijn , Men zeght , datter niet zoozeerentemt degrimmigheyd vaneen Olyfant , als het gezichte vaneen Lammeken ; noch niet zoo licht en íluyt de kracht van uyt - gefchotenkogels , als dezachtheyd van wolle of werck , ofdiergelijeke toe - gevende ÍÍQfFen . Alzoo , gelijck de wijfhey d zeght , K>eit een Vorft , door gediddigheyd <ver - zpent : ende een rvriendelicke tonge breech de bardigheyd . Laet ons dan deze dulie hitte bedwingen , en ons zelven meefter maecken van die krachtigetochten , die de reden uyt hären ftoel , en ons uyt Gods wooninge werpen . 
Yortior eft ¡ . quife , quam quifortïjjima ruinât Mœnia , nec uirtus ajtius irepoteft . 
Neem dit in vergeldinge , die geen Latijn en verftaet ; 
V Is ueel meer , te können l & yden Ztjn begeerten , aen den band , 
% 
KbK 2evp - 323 
u 
10 11 12 13 14 15 
cm
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.