Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

2 / 2 
verfticken - , jae al heefthet fchoon nu vafteleden ontfangen . Ishetdan , derondevanzijnen tijdverviiltzijnde , uyt de den van deze diiyfter kercker uyt - gebroken , mec de overlick - fìe fmerte , en de aider - grootiìe fchaemte van zijn moeder , die de fwackheyd en de eerbaerheyd van een vrouwe lijden kan - zietjZo ligget daer henen , als een klompjen van rood vleefch , geen ander beweginge hebbende , als de zee - gallen , ofdier - gelijcke twijffelgedierten , die een ziele in plaetze van zout gegevenis , alleenelick omdat zyniet verrotten en zouden . Andere gedielten en zijn zoo haeft niet geworpen , ofuyt haer fchaele gekropen , zy loopen ftracks , uyt haer zel ven , naer haer voedzel } en gelijk zy haer kleeren gemaeckt , zoo vinden zy oock de tafel al gedeckt . Maer dit erbarmig fchepfel , naecktenkael , gantfchhiilpeloosvanzichzelven , moet daer jaren en dagen , in zijn eygen ftanck en vuyligheyd liggen . ZijnlieiTens moeten werden geviert , zijn oorkens gereynigt , zijn oxels , jae alle zijn ledekens , moeten met pluyfíels en doeckskensbezetzijn^of anders moefthet in draght verímel - ten , en in zijn vuyligheyd verrotten . Eyndelick , gelijcker niet grootfcher en is als de menfeh , zoo en iffer oock niet ellendiger . En wat willen wy anders zeggen , wanneerwy ze onreyne rompenramp , zooçierlick toyen , en zoo koftelik opfmucken , als datwy fchandelick en on - volmaeckt zijnde van ons zelven , onze volkomentheyd van de beeften leenen , en met ons lichaem om prijs roffiaenen willen . Let hier wel op , ydele licht voeten , die uzelven wilt gedoopthebben metdenaeinvanCourtifanen , enuw ambachtmaeckt , met de JofFrouwen te hoven , en in haer oogen te leven . 
Datghy aen - bidt , en ^oeckt le vieren Gelijck yet Godei'licks , zander fleck : 
En noch - zoofchoon trac ht op te çieren V Is anders niet als ftanck en dreck . E M -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.