Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

van de helle , enheteyndevan allen , een oti - fterffelick be - rouw is , en een eeuwigh - duerende fmerte ! 
Keert tot u zel ven , ellendige ziel - moorders , die verloren zijtin den dool - hofvan uwydelegedachten : ont - wertuuyt de ftricken , die ghy uzelven zoo íchadelickenfchandelick gevlochten hebt . En om u zel ven nu voor - by te gaen , ende fchuldigeplicht , die ghyuwenopperfìenLeen - heerfchuidig . zijtjbemercktin een heylige ftilheyd , hoedanig , en wat zy is , die ghy voor uw'Goddinne houd . Een vrouwe , van een vrou - we geboren ; een worm en een worm - aesiftof en kafvan den wind gedreven 5 hoy en gras , en wilt ghy wat meer hebben , een bloeme des velds , die ghy heden ziet , en morgen te v er - geefs zoeckt . Zy is , gelijck wy alle te zamen , een voor - beeld van fwackheyd , een roof des tijds , een fpeel - tuygh van de wind , een bobbel , een teere water - bieze , een fchildery van on - gcftadigheyd^enom in 't körte veeltezeggen , een weynig flijm en fluymen , met bitter galle te zaem gemenght . Arme menfchen dan , die noch de hoornen willen op - fteken , en met de Pauw , zich inhaervederenlpiegelenlweeftzone oí ter van een Köninck of Key fer , en watter groods ter wereld kan genoemt werden j ghy zijt eerftelick gevormtin een ilij - migh vat , en hebt daer gedreven tuflehen de uyt - worpfelen , die van fpijzeende dranck over - blijven : gevoetvanhet gene de Schriftuereeygentlick wg¿ - dtfmJ / é / noemt , en dat eertijds niemandnakenenmocht , zonder on - reyn tezijn . Daervlot ditmoedigmeefter - werck , als in debarningen , tuifchen duy - Zent klippen en vuylen : in geduerigh gevaer zijnde , om alle ooghen - blick fchip - braecke te lijden . De minfte val , of het verrecken van de moeder , is ghenoegzaem , om het zel - ve , door de weercld , uyt de wereld te zenden . Het fnuytf - fel of het uyt - gaen van een keerffe kan dit vazel lichtelick 
C 3 ver - 
KbK evp - . 3z * 
10 11 12 13 14 15 
cm
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.