Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

¿o 
teilen , diezulcke nietige dwaesheydvooreen geeftigewijf - heydrekenen ? Maer wilt ghy nöch eengroffeentaftelicke poevevan dezeherffenlooze dulheydhebben ? Hoortwat een aerdigehoffcheyd een loncker gebruyckte , diens opperfte deel met zulcke mift benevelt was . Hy wildequanfuysden bet - weet fpelen , en in plaetfe , dat andere haer zalaede met olye van vley - fteerten toe - bereyden , wild^hy dezijnemet een middelbaere fcherp - zoete fauffe begieten , Schrijvende danaeneen edel Jonck - vroiiw , zijnmatre { Te , endenckende by hem zelven , dathaer den tìjtel te geven van doorluchtige , te veel was , en de lof van eerbaere veel te w ey nig , verzinde recht tuflchen hemel en aerde te vlieghen , mids fchrij vende , Aende bykans door - luchtighe . Totzulck een pot , zulck een deckiel . Die oock yets vanbeter fmaecke van deze hoofdelooze minnaers verwachten wil ; voege hem vryelickby dienboer , welcke vertoefde dat de vlict zijnen loop eyndigde , op dat hy te droogs voeds daer o ver gaen . Soo daer evenwel noch cenig deel van wijsheyd gefpeurt wert , diezal hier in vervatzijn , datdefommigevan paffe zo wijszijn , dat zy haerzelven ken ganfchelick nietwijs tezijn . Van zulcken flagh was die Gezelle , welcketotzijn lieve Yrrijfterdorfìezeggen , Ickben ponder God pondera , en ponder my . T e w e ten ponder God , o m dat ick hem niet aen enbidde , maer u : fonderti , om dat ick u niet en hebbe : ponder my , om dat ghy my hebt , en ick niet my zelven . Goddelooze guy ten , die haer opperfte goed ftellen , en haer grootften dienftbefteden , in het vuyl gebruyck van het gene meteerbaerheyd niet en magh genoemt werden : maer ver - menichteDuyvels , die haerzelven uyt ichudden^en God tot de helle zenden , op dat zy haertongetegendenHemelmoch " v tenuyt'fteken , en eenGods - dienftop - rechten , daer van den Af - godeen on - reyn fchepfel , dedienaerseen uyt - braeckfel 
¥an
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.