Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

i 6 
Zy rnoèt oock niet haerfcbuld , uyt luß des uìeefcks , af - mcten , Op dàtzy met haer mans , en Godes bäet en bae / . 
Daeromen wert oock niet geprefende Ketterye , die in A * frijcken , tentijdevanden Oud - vader Augustinus verzint enin - gevoert wiert , van een foorte van breyn - zieckemen - fchen , die Abeliten genoemt wierden ; om dat zy hielden , dat Abel , van zijnbroeder Cain , vroaweloos , en kinderloos gedoodetwas . Dezetronwden wel vrouwen , maer en be - kenden - ze niet . Eick een van haer , op dat oock haer te verjaren , en vereeuwen mochte , nam tot zieh , als eygen kinderen , een knechtjen , en een meyfken , oock met dit be - dingh , datzy háer oock noy t , met yemand vleerchelick mengen zòiiden . Deze maeckten zy erfgenaemen Van haer naem , en allehaergoederen . Hetwelckzy lichtelick konden doen , dewijle allezins veel arme luyden gevonden wierden , die voor een groot geluck achteden , van de fware laft der kin - deren verlieht te werden , en de zelve in een eerlick bezit van goede middelen geilelt te zien . Maer waer heeftde Heere zulcks geboden ? jae waer heeft hy oyt 2ulcks toe - gelaten , dat het voornaemfte eynde des houwelicks , het welck is , naer zijne in - ftellingen , svajfen en iPèrmnich'vuldigen , zoude alzoo vergeeffchs , en vruchteloos gemaeckt werden ? Daerom wiert oock Onam van God de Heere metter dood geftraft , om dat hy het zaed , dat zijn fwagerinne toe - quam , lie ver op der aerden wierp , als dat hy , daer door , zijns broeders naem , enaenzich zelvèn nakommelingen , verweeken zoude . Is yemand zijnerluften machtigh , dat hy - ze dan niet en terge : kan hy zonder vrouwe leven , dat hy - ze dan niet en trouwe .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.