Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

14 
dieftelick en bedecktelick by haer te kommen , zonder taber - nakelen te maecken , of aen de bed - tijcke te blijven hangen . Dit zijn de woorden , die Plut archus inde Griecki che tale gebruyekt : De Bruydegom niet fwaer van wijn , noch doer'ml - luftige teckernyen over - laeden , maer nuchterigb en matigh zynde , quam met jebaemte en Weeze tot zjjn echte Bruyd ; en ont - doende baren maegdeücken gordely liebte haer op , en droegh - \eop hettrouw - bedde , alwaer by weynig tijds blij vende , weder - keerde naer - zjjn maegbfehap ; gaer . de jlapen , daer by van te Mooren altijds gewent was . Het welche geenen kleenen tijd en duerde , maer de zpmmigbe vol - bcrden daer in zßo langbe , dat ^ haer vrouveen noyt by daghe en z¿ighen , tot dat zy al eenighe hinders Van baer geteelt hadden . Het welcke van yemand in verwonderinghç getrocken zijnde 3 ishy van Lycurgo met dezeantwoor - de vol - daen gheweeft : Deje dingten ßrecken bier t - oe , op dat de mannen hloeck en flerck van leden zpuden blijven , van geen volte of ver\adinge vemoeyt ; maer dat de ließe altijds jeughdich en groen blij - rpende , zy hloecke en wel - ghebouwde kinder en , Voor de Republijckc moch - ten Voort - brenghen . 
Maer hier op zal my yemand voor - werpen , ghelijck dat oockt'anderen tijdegebeurt is , de woorden van den Apoftel Paulus : De Vrouwe en is haers eyghen lichaems niet mächtig } ) , maer de man : defgeìijcks en is de man ooek zjjns eyghen lichaems niet macbtigb , maer de " prouve . En ont - bond malhanderen niet , beten ware ayt bey der bewiliinghe , tot eenen weheren tijd , om utot vaßen ende bidden te y>oe - ghen : ende komt wederom te^amen , opdatde Sathanuniet Verdecke , om uwer kranckheyd willr . Hier uyt befluyt een Venus der - telingh , dat - men zieh zelven plotfelick mach ftorten , en wentelen in de vleefchelicke vereeninge , zonder wet , der mate : en dat dien volghende , een van beyden zoo ghe - negen zijnde , de andere daer toe het lichaem moet leenen , zonder weygeringe ofte tegeivfpreken . Maer hoe wert dit 
; p zoo
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.