Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

ry 
2ulcke vogels , dat het voornaemfte ooge - merck van haer houweliek , dit is , dat zy mochten kinderen tccl . çn , en erfge - namen nalaten : maer dit is y eel eer de handcn aen zieh zel - ven feilenden j den boom te dooden , op dat hy vruehten voort brenghe . Wie en weetniet , dat onze eeuwe verfchey - den vanzulcke dood - ilagersgezienheeft ? Enwaerva . n men oock diemenigvuldigegebreken , die dekinders , hier en daer , van haergeboorte medebrengen j als dat die arme on - noozeltjens betalen moeten de fchult van haer ouders on - ge - temperheyd . De fonteyne van alle reynigheyd heeft uytr druckelick eenige tijden uyt - gekeurt , op weleke het on - ge - oorlooftis , tot zijn vrouwe te naecken : maer : wie zal my wijs maecken , datdeze wet , byonze meníchen , nieten is af - ge - fehaft , als ick de redenen hoore , en de uyt - werckenbemefic - ke , die in niet weynige kinderen te izien zijn . Daerom en had - de Diogenes geen 011 - recht , alshyeenon - tuchtigh Ionge - lingh verweet , dat zijn vader hem , droncke zijnde , geplant hadde . En de Carthagineefche wet wert van Plato verhaelt en geprefen , de weleke opentlick verboot , dat niemand zieh verftouten zoude , om wijn te gebruyeken , wanneeüJxyvoör renhaddedehouwelickfchefchuldtebetalen . Gewiifelick , daeriszeerveel aen gelegen , niet alleenin't byzonder , deoiir ders en de kinderen , maer oock de geheele regeeringe , daer Wy onder leven . Lycurgus , de Wet - gevervan Lacedemo - nien , gelijck in vele ander din gen , heeft oock hier in , zorgvul - delick voor - zien . Dit was een van zijn ftaetfehe wetten • De nieu - ^i - getrowívde man ^¿¡Igefiolen tot de bruyd kommen , en kmeikkic . e< - der totzjjnlmenden beeren . Hy en geeft den Brnydegom geett vryheydjtot zijnnieuw - getrouwde Bruyd te kommen , wan - neer 'them zoude mögen luften , of oock by haer te biijven , , 200 lange y ais 't hem zoude goed duncken j maer hy gebied 
B 3 ; " 
KbK evp - 32' 
10 11 12 13 14 15 
cm
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.