Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

IH 
Dat luyt in onze Moeders - tale : 
Gey is , ó groote God , de * toilà' en tanime dieren , 
Die opgeberght en dal , en door de bojfcbenfrieren : 
Die door de " Peldengaen , om daer te zjjngeipoed 7 En ( juetfin door haer doen , noch tergen tfìvgemoed . 
De Vijjchcn , die - men zjetfieeds deurdegohenfbelen 5 De Bogels , dis - men ¡mrtßeedsdeurdm hemèl quelen ; 
De rotfen } en kt Twid , de boomen J>an bet looud , 
Diefchricfan Tpooi m> firn , Van y>reez$ bleeck en bud . 
- Diefchricfan Doorm>flem , en * vooru~ft aen - zjcbt bey>en } v Zoo maeruiv mmmigheyd in Jtminß is op - gebcvtn : 
De menjehe ponder meer , dienghy hier hebtgeßelt , 
'i Volmaeckße dier " pan al , der dieren uoogbd en held ¡ 
In K>ien ghy hebtgejlelt de trecken y an títoye^en , 
Diens aen - gezjebtgby bebt ten berneIop - gcre^en , 
Aen T ) \>ien zßo y>eel genaedgby hebtgezet ter hand , 
Gegeben zjtkkeen febat yanoordeelen uerfland ; 
Die is't i die is : t alleen ( wie kan bet <voor u bergen Die u verb eigen derfi , en tftoegoedheyd tergen : 
Die y>ol on - danckbaerbeyd ( daer in by %icb noch uleyt ) De eeront - kent , en febent Vanuwe Majeßeyt . 
Pooght menfche , wie ghy zijc , de aerdfche leden te doo - den , die door Haerdoodelick leven , uwegeeftelicke ziele verftickenen verilicken . Doefaen den Heere lejum Cbrißum , ende en bezfirgbt bet Dleefch niet in zyne t>el~fußen . Ey - îieve , denckt hier op jenbefluytufcheydenmetdit beíluyt : 
Zco meen minder rinchonsleucn is bcjlotcn , 
Als " van een dagb } by God j %oo 'tjaer , ddt altijds keert , 
ii •' d'L - Ons * 
1wW 4 5 6 78 9 - 10 11 12 13 1< «S
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.