Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

te bepalen , en gelijck een dam fchieten , op dat wy niet af en wey den , buy ten het veld en de gemeet - taelen , dieonszijne voor - zienigheyd gelieft toe te eygenen . Hier en iluytetniet , twee meefters op een winckel , twee groote maften tot een ichip , te hebben : hoewel de Oud - vaders , onderde wet , deur eengroovefwackheyd , haerzelvenhierin leelickmif - grepen hebben . 
Evenwel , wanneef nuyemand , in dit gewijde perck , van bovengefteltis , en moet hyzich terftont nietin - beelden , dathem daer een miiïinckbereydis , ora zieh zelven , als een vercken , zonder fehaemte , zonder voor - hoofd , daer in te wentelen . Hierzijn oockwetten en palen gehecht , die een wel - gebouwde ziele Godvruchtelick moet waer - nemen . Maer icken kan maer half - monds , en tuflehen tandenhier van rpreken , om geen oly , in plactie van water , in 't vyer te gietén . Zoodanigis de guytery der menfehen , datzy ooek zom - wijlen , de beftraffinge der zonden , tot aen ritffelsge - bruyeken . En , om dit , in't voor - by - gaen , nietachter telatenj " t en is niet lange gebeult - , dat een over - treffelickLeeraer , hebbende een dcur - wrochte Predicatie , op het verbod , G¿>' en Zßltgeen oyer - ¡pet doeti , nauwelick en heeft können ont - gaen , of hy zoude daer over berifpt , enheftelick aen - getaftgeweeft zijn , als ergernifTe , en ont - ftichtingegegevenhçbbende : daer hy , mijns oordeels , zulckeen geleerdevoor - zichtigheytge - bruyckte , en ailes zooGodvruchtelick voor - ftelde , aliïer van een geftelick gemoed , en een wel - rprekende tonge , konde verwacht werden , " t Is , als de heylige letters zeggen : A le dir , - gen Tunden reynen reyn ; maer den on - reynen , en on - geloo'vigen cn isgeen dinck reyn , maer cock haergemoeà engewjje is on - reyn . 
Het houwelick dan , naer den val , wert in het meeren deel der menfehen , veroorzacckt , of beter gene odzaeckt , door de 
B i onver -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.