Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

'ry\ 
deel gaet onsanders voor . Zoo roept de hemelfche ftemmei 
O by adderen gebroedjel , - hoe zgutgby Können goed ( prek . cn , d< . lt> . jie gby quaed yjt ? want uyt de owrvlocdigbeyd des hertenfyreecfa de mond . Een goed menjcbe brenght goed " voort , uyt den goeden / chat zjjns herten ; ende een boos menfehe brengjt booßtyd Voort , uyt den boo / e Jckit . Maer ick ge u - Heden , dat de menfeben in den dage des oordeels rekenfehap gtuen Rillen Van eenyegelick on - nut ivjord dat zy gefyroken sullen hebben . Want tiyt u~Ws " Woorden ziilt gby gerecbt~veerdìgbt worden , ende uytu~toe~Wjor~ den^ultghy verdoemt " Werden . De hitte van de lever is in het aen - Sicht gefchildert , ende een brandige koortie druckt hare teeckenen ontrent de lippen . Alzoo doet een herte dat door Vergiftige vuyligheydont - ftekenis hetilaet uytaendeton - ge , endebefmet die gene die daerontrenc zijn , metdezel - Ven evel , zoo zy nie t op haer hoede en zijn . De tonge , zeght de Apoftel 1 acob , befmet hetgeheele hebaem , ont ftekendè de ge / pen lìpcreld , en is onr - ßeken - van de belle . Een uyr - werck , zoo het Van binnen ont - ileitis , hetblijekt terftontvanbuyten , aen het mif - ílaen van de klocke : maer zoo alle de veren en raders Wel gefpannen en geftelt zijn , zonder datier yet aen hapert , deklock - ilagh zal opzijn rechte mate , met de hoogte van de zonne , gepaftelickover - een kommen . Zoo zaUmen , uyt de gefchicktheyd of ongefchicktheydderwoorden , zeker - ^ick können af - nemen , of de ziele benevelt is met de vuyle duyfterniife der hellenj ofdatzy verlichten geregelt wert door het licht van de zonne der gerechtigheyd 
Eick een zy dan gewaerfchou\vt , datkleyne lid , dat groo - te dingen roemt ( hetbefte en het quaedftevan de wcreld , naerhet zeggen van die mif - maeckte Fhilofooph ) wel op den toom te houden , op dat het niet uyt en fpringe , en zijn «leefter uyt dezale en Werpe in de eeuwigeduyfterniiTe : Voornemelick de jonge luyden , diedatilibberighbladzoo 
Y 2 qualick 
1 KbK 2evp - 323 
4 . 
10 11 12 13 14 15 
ern i
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.