Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

s 
de Godtvrachtigheyt verhatelickt wert , en een deure ge - opent tot on - getoomde vryheyt . Laet alle lafter - reden den hals gekrockt werden , ende middelen der liefde , ende goet - willigegenegentheyt , by derhantgenomen werden . Daer en is niet dat ons zo zeer vervremt van alle menfchelicke be - leeft'hey t , als dat wy ons even - beelt , met een quaet - duydige tonge , quetfen , en , 20 veelin ons is , vyandelick onder - druc - ken . PLiNivs , diegroote Orateur , fprekende vanzulke wan - geboorten , noemt haer yerdoemelicke Jlachubeeßen , die - men behoor - de te öfteren mordetemene ruße . En degoedeKeyferT raianvs hadde zulck een fchrick van zulke on - menichen , dat hy - ze , tot ftraffe , en exempel , dede werpen in een af - geiletenfchip , onverzien van want , van zeylen , van roer , en watter meer , tot liet beftier van zulk een vat , noodig is ; op dat 2y mochten d'on - genade van zulck een wreet element over - gegeven zijn , en daer beproeven de on - ftuymighe verwoedtheydt , die zy , Wanderen tijde , tegen d'arme onnoozele menfchenge - bruyckthadden . 
Om een eynde te maecken : zoo ick , door dit vry - borílige fchrift ( daer in ick niet anders gezocht en hebbe , als een eer - lick vermaeck , en ftichtelickenuttigheyt ) even - wel defwar - te galle van zommige quaet - willigers , getergt zalhebben , die hebbe dit toe - fchrift , in plaetze van alle wraecke : Delà - fleraer beefiden Duyvel tot zjjn groot - uader 3 den hoogh - moet tot zjjn t'tider - 5 de nijdigheyt totzjjn moeder ; eens anders deugt tot flöße 3 en geen ander uyt - komße } als eentijdelicke ende eeimgbe •vloeck . 
EM -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.