Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

fte voor - fpoeden van de welluften dezer aerde . En daer van geeft ons denatuere een fchoone leffe , als zy ons doet zien , dat de heelewereld , en alle haer geil achten nieten beftaen , als door oorloge . Een natuerlick , maer een waerachtige verwittinge , dat dezielenietenzoude können beftaen zon - derhet geruchtevande hemelfchebezouckingen , die haer gedurighontrent ons laten hooren . Maer hetis gantfch ver - drietigh , dat wy zoo weynigh weder - geboren zijn , om het zelve wel tebevroeden , en onzen hals vry - willigh onder dat jock tebuygen . Het vleefch ftrijt tegen den geeft , en ftelt ons menigh - mael , onder de wet der zonden gevangen» Wanckel - ~ìvìlligb menfcbs gemoed , 
Bey dì te gameti quaéd engoed : 
Nu een s veer digh tòt den ßrijd , 
Die ons nop in ruß en lijt : 
Dan een s - freder flatfto en laf , 
Op bet alderminß geblaf , 
Van dien " toîjûgekeeldenhond , 
Die fiaegh , met een open mond , 
Op zjjn loereít light en " toaeckt , 
Tot by ons ten rooVemaeckt : 
Hoe bedrieght gby dick " freerd , 
Als hyaen uw hj lot - gras meen , 
Zonderdat by eéíí - mael z¡et , 
Wat ons recht entvet gebiet ! 
Och ! top - keerigb weder - kaen , 
Hoe hebb' ick . 't op ugelaen , 
Dat gby my , dus gantjch bekaeyt , 
Eeu~ü>eiicken omme draeyt : 
Datghy my , vanßerckte naech , 
ZooVeel valjche treden maeckt ! 
E M -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.