Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

140 
Uy t - legginge . 
Emetrius , by - genaemtdeBelegeraer , plaeht tezeggen , datter niet 200 on - geluckigh en was , als dieden geheelen loop zijns levens , geen ver - driet of on - gemack gefmaeekt en hadde ( zoo daer anders zulcke menfchen können gevonden werden ) om dat zulckeen menfche nootzaeckelick , ofzijnzelvenmoeton - bekent zijn , als die noyt geen preuve van zieh gegeven heeftj of by Godgehaet enveracht , als dienhy voor - bygaet , als een loom en lafgedierte , en niet bequaem , om tegen on - mack en tegen - fpoed te ftrijden . Miferum te ejje judico , quinun - quamfueris mifir , traxißifine ad - verjario vit am . Nemo feit , quidpotue - ris ) ñeque tu quidem ipfe . Opus eß enim ad fui notìtìam experimento . 6 } uU quifquepoffit , non nifi tentando didicit . Dit zeght Seneca , dat alreede by - naer gezeglit ìs : Ick oordeele ueliendigb te Dreyen , die noyt eliendigb ge - çveeft en zjjt , die ponder tegen - partj u~ft leven deur - gebraebt bebt . Niemand en " ïïeet , imtgby rvsmeught , jae ghy z^luer niet . Want daer is tföarentheft Dan noode , om qciielven te kennen . Wat eenyder rvemagh , en beeft' by maer deur 't prouuen geleert . De Heydenen' hebben , gelijckdeur een fehemerlicht , de nuttigheyd van tegenfpoed gezien ; maerwyzien die helder - klaer in Gods woord af - gefchildert . WygeDen ute kennen , zeght Gamal iels Difcipel jdat . die van Macédonien in groote beproimnge der uer^ouc - kinge , oy>er~ " phcdige blijd [ chapgebadt hebben . En getuyght van de lodèn , dat zy de roovingeharer goederen met vreughden toe - gelaten hadden : als die wel wiften dat zy een beter , en blijvendegoed in de hemelen hadden . Ende dat volgcnde het gebod , en de belofte Gods , die ons de Apoflel Iacob oock verhaelt : Mijn breeders , zeght hy , ach dal voor groote TiYcugbde , als ghy in - veeldcrbande yer^ouckj . nge bmt ; nutende dat de 
beprou - 
1 
KbK EVP - . 3Z 
3 
10 11 12 13 14 15
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.