Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

Want gewiíTelick . 
G een menfchgeluckigh inert ge^eght , Voor dat hy 't aerdfche huys af - leght . 
Het ongefiadtgb lot der dingen , Dat nu eens Tvert om hoogh gezien 3 Gaet Tveder naer de leeghteglien , En Tvilt het %oet met ' / fuer wiegen . 
De nacht , die licht noch hit en bent , En deckt als met een dttyßer tent , 1 Al ivat de mane kan acnfchouTven - , Doet uyt dat hemels hoogh gebouTv , Om Tvegh te nemen ^orgh en roui» , EenJlaep y an heuriigh op ons douTven . 
Daer naToanneer de dach ontfchijnt ¡ De fivarte mantel freer verdit / ni , 
En o pent ons des arbeyds deuren - , Dit halve rond , aen alle ^ijd' } 
Krijght Tve der om een nituTe tapijt , . Verf ier t met aller ley couleur en . 
K^íls nu de Tvintergr'tj s en kael , Die , met eenjpiegel glat krtßael , 
Het vloeyigh Tv at er komt verkorfien3 De Tvoefie dulligheyd ont - bindt Van die verqlaefde Noorder - Tvind , Diemetßn felheyd komtuyt - borflen 
De aerd' bekleet met groen geTvaet Haer vroylick Tvezen dan verlaet , EnTvert met koud'en miß om - ken . 
De boffchen 3 berghen , dal , en velt ' / Wert alles in ^ijn vreughd ont - ß e It , Ont'bloot van al ^ijn fchoone rockeit . 
Daer nacront - fiaet een blyfayfoen , bat Tve der ow pooght aen te doen 
n ? 
De jeughdigh * aerd' haer groenen bouTven . 
Dat Tve der om niet dueren magh , 
Maer als de ~onri verkrimpt den daght Moet ander - mael de koud' uyt - hou - Toen . 
Men ^iet al^oo den nacht en dagh , Als met een onderlingh verdragh , 
By beurten hare keeren meten , ( ^silzoovclghtßedesjaer op jaer y De een tijd voor , de ander naer s En Tver den ^oo allenghs yerßeten . 
De k'mdfheyd yluchtigh ende glat , On - zeker ali een bloeyJfelbUd , 
Wert ^eer Tve I by de Lent' geleken . De heete Zomer volghi da er aen , De Hcrfß die komt daer naer gegaen , Daer na de Winter komt in - breken . 
J alsghy V al Tve loverßaet 3 En met et naer zijn rechte maet , 
Wat is't doch van des menfehes leven ! Dat - ^omtijds vveldaer henen vliet , Al e er het noch de zonne ^jet , 
En Tvert %oo als een roock ver dreven . 
Äierchjens , hoc dat de looze tijd Onsßedes onder d'hand ont - glijt , 
Ett metTvat tre den hyg & et draven : Tooneelen , beeiden hooghgeßicht , Die ^ijn nice fi , met een dreufgezicht , Nu onder harén val be gray en . 
Wieißer die nu toonen kan Die hooghe mueren , V Tvijdgeßan 
Van^t eertijds over moedigh 1royen . Groot ilion vergeten light , 
S Zoo 
10 11 12 13 14 15
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.