Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

5 
ken , die zy ons op - gelegtheeft tot onzenoot - druft , en voort - plantinge van ons ander - zelven , ook zouden vermaeckelick zijn : enzynoodigt onsdaertoe , nietalleendoor de reden , maer oock door natnerlicke treck : 'tison - rechtveerdigheyt haer wetten om te ftooten . 
Het fchijnt hier aenhaer geluyt , dat zy wonder goetfpel hebben , enftoffegenoegh , om noch over - tolligheden opte leggen . 'tlsgenoeg wintsgebroken . Een reden moet tothet eerfte in plaetze van allen wezen : HetKoninkrijke der hemelen moet gefeit ltjden - yen die gefeit doen , die pullen't in - ncmen . w at is dat gezey t ? Let op geypehdoen , en lijden . Daer en wert geen gemeyne ileur des levens , geen flordig of achteloos bedrijf , geen ordinaris treyn van zijn gebueren ; maer een byzondere vlijt , voorzich - tig beley t , ftorm en geweit verfocht , gelijk het aenbelegerde fteden placht te gefchieden , die met le vende kracht , enftor - mender - hant werden in - genomen . Willen wy dan eenmael de heerlikhey t des hemels bezitten , wy moetenze hier bewel - digen : wy moeten alle de heyr - krachten vanlijf en ziele te unen brengen , en zo lange wy deze lucht in de neuze trecken , den eenen ftorm op den ander brengen , het een werck op het ander op - werpen , tot dat wy , metdenlaetften fnick dezes vens , in eygendom mochten aen - grijpen , daer toe wy van Godt de Heere gegrepen zijn . 
Maer even - wel en is ditnoch prame , noehpijn - banck , ge - lijck hier iiy t - gefpogen wert . Des Heerenjock is - vr i end click , en zjjn hft is licht , voor een recht - fchapen gemoet , dat het in - druckfel Van dienGoddelicken arts - zegel ontfangen heeft . De moey - te en pijne van dien ftrijt wert weg - genomen , door de onfeyl - bare hope van een eyndelicke , en geheele vigorie . Ende hoe - wel het leven v an deze hemelfcheCampioenen , dik wils met veel verdriets en on - gemacx over - dwerfcht wert ; dat haee 
A 3 voor>
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.