Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

~Uy t - legginge . 
Et drouve aen - zichtvan onze lieve moeder , de Bruyd des Heeren Iefii , heeftmy t'anderen tijde , daer over in gedachten zijnde , dit beeld , en deze weynige regels voor gefchreven . Ick en wil mijn na - gels op de wonde niet flaen , die nu , door Gods byzonder - licke genade , dus verre geheelt is , en met een zoet roof ken allengskens o ver - togenwert : even - welen kan ick my niet . fpeenen , door een deughdelicke begeerte , diemy daer toe fpooren geeft , het jammerlick verdriet , en de fchadelìcke ergerniffen te beklagen , die daer uyt gerezen zijn : op dat een yegelick inhaet verkout , in liefde verhitzijnde , datgroote merck - teecken vaneen kind Gods , in zijnherte gevoele , welck is de liefde van zijn even - naeften . f / i^^w , zeghthet Lam des hemels , %¡d ick kennen , dat gby mijne leerlingen zijt , ^oogby mnlkAndcr lief'bebt . Die deze liefde in zijnherte gevoelt , magli daeruyt vaftelickbeiluyten , dat hy een herberge , ja een hey - lige Tempel van Godes geeft is : dat hy eenhemelfch krijghs - knecht geworden is , toe - geruft met fchoot - vry wapenen , waer mede hyalle de vierige pijlen des Sathans zal uyt - bluf - íchen , en te rugge zenden . Want dewijle wy van onfe wiege , jae van onze geboorte af , een verdor ventheyt mede brengen , die een over - matige zelf - Iiefde in ons geteeltheeft^endat noch het quaedfte is , een verachtinge , een on - liefde , en een liaet van God enonzen even - naeften ; zoo en können wy niet anders bevroeden , deze Goddelicke deugd in ons vindende> als dat wy yan een ander geeft , als die des Werelds is , gedreven werden . Maer wy zallen indetweede Tafel blijven . Den A - poftel iprekende van de rampzaligeftaet der gener , die noch geen andere , als haer eerfte geboorte en hebben , zegt , dat wy , . - r die ,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.