Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

IJyt - breydinghe . 
\ ïe zìjn herffens niet lcdig en hout , en zijn oefFeainge maeckt , van te bemercken den menfchelicken om - gangh , en de nucken en tucken , die daer met nijt en ftrijt gedreven werden , zoude wel goede reden heb - ben , te wenfchen , waer het meugelick , buyten de werelt fielt te zijn , ja wel geenmenfche tewezen , zoo hy anders geen Chriften enware . Slaetuw oogen , werrewaerts gy kont , cjua - lick gae het my , zoo ghy 't allefins niet qualick en zietgaen . 
Maer hec grootfte verdriet van ailes , en dat de meefte nen verwecken moefte , is hier in gelegen , dat de innerlicke oprechtigheytmetde kladde van geveynftheyt ; de uytter - licke , doch onnoofelevryheyt , methetflijckvanEpicuer - fche fwijnen , beworpen wort . Niemant is te vreden , dat de menfche fine encalle zjjnen Heere . Wy dringen in eens anders herte , daer wy het onze niet vatten en können ^ en ftellen een ander voor onze vier - fchare , die wy zelve niet en willen onder - worpenzijn , immers die daer , voor ens zelven >noytgeen daghvaii rechte èn beleggen . De WTcltis <vol<Vanluyden , die de lampen Jnuytcn , en geenolie daer in endoen : en die dasr tneenen genoegb - faem baereere te doençroeycn , a ! s z¿V eens anders be / no even , ofteenemael uyt - roeyen . Defepijnelickebedenckingen deden my , t ren tijde , defe veeríen uyt - gieten . v 
'Eick een roert^ìjn dünne Ììpy Enz . it met eens anders flip , Dìe bemhoort tè zjjn in merd'ty In de affebsn h>àn den beert * 
Vint ghy er gens typee of dry , Zyn - ^e w aereen foeynigb ìry , 'tìs ^anduyjent^uaìick cen 3 
Of ¡y bìjten dees ofgeen , 
Met een 'vinnightant - getreck In den rugk^of in den neck . Zoo - % oock0met een kleyn ge^egb , Temandt prij^en^by denwegh , 't Is altijdts , het - wareivat , Z oo hy diefeyl niet en badt , 
Let 
10 11 12 13 14 15
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.