Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

reo 
gift van voorfpoet , wanneer het niet vernuchtert en wert door de hey Izame wateren van verdruckingen , en fware be - zoeckingen . Merckt , wat dien grooten Apoftel weder - va - renis . Hy was van God , of in den lichame , of buy ten den lichatne , tot den derden hemel , tot het Paradijs op - genomenj alwaer hy on - uy t - fprekelicke dingen gehoort hadde , die een menfche niet fpreken en mochte . Groote ftoffe van roem , dienende tot eenblaes - balck van hooghmoed , en op - fwel - lingen des herten . Zoo fwack is de menfche , en dat zelve oock in Goddelicke ende geeftelicke zaken , Wat doet de Heere ? de Apoftelzeght : Op dat ich , door de uyt - nemende openba - ringen , my niet boyen maten en zyude uer he ff en j zjjo is my gegeben een ß>ruyte in bet y / cefch , de Engel Sathan , dat by my met vuyflenßaen wu * de , om dat lek my niet booge Derbeffcn en zßude . Het voor - beeld van Nabuchodonofor kan ons oock tot een goed bericht ver - ftrecken . Want hy in allerley weelde en dertele voor - ipoed , levende . , heeftzichboven het menfchelick bereyck geftelt , en door een windrige hoogh - moed op - gefwollen , heeft zieh zelven toe - gemeten , daer van hy Godde Heere de eere de behooren te geven : maer zoo wanneer hy beneden de menfehen geworpen is , en onder de on - redelicke dieren verncdert , hecfthy alfdoen zijn oogen ten hemel beginnen te verheffen , en God den Heere de eere toe te fchrijven , die hy hem tot noch toe on - weerdelick ont - houden hadde . Ick beíluyte dan met de ípreucke van Hippocrates : Gelijc - ker~toijs in een gantjebgoede gefialte des lìcbaems , dicklvìls een merckeîicke wreeze van fechte is ¡ a / %00 en ijjer niet weyls of ^ekers in de grootbeyd van voor - fpoed . 
EM
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.