Full text: Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne-werck

XJy t - legginge . 
n 
N is niet te verwonderen , dat de natuerlicke menfche veel over - dwersheyd ont - moetet , en dat hy in zijn verdorven oordeel > gelijck als met een wervel - wint , gefchut en geílingert wert , naer dat hy de winden van voor - fpoed , en tegen - fpoed , als nu en dan ziet over de menfchelicke dingen , gedreven werden . Vleefch is hy , en zoo zijn oock alle zijn gedachten : zijn oo« gen zijn befchelt , en gelijck als met een duyftere nacht trocken , waer door hy verhindert wert die dingen aente zien , diemeteen geeftelick gezicht moeten onderfehéyden werden» Maer de Welche niet uyt den bloede , noch úyt den mille des rvleesy noch uytderiinlle des mans , maer uyt Gode geboren zjjn , die ziert en voelen blijdfchap in droefheyd , rijckdóm in armoede , ver - hooginge in vernederinge , en recht ee'ri tegen - deel van alle het gene , de diepfte wijsheyd van het menfchelick verñuft zoude können befefFen . Zy álíeeiie können bemercken de waerheyd van het gene de groote Àpoftel zegt : D^ Heere kaftljt hem y dien hy liefheeß ; ende geejjelt eenen yegclicke zone dien hy aen - fieemt . Is't dat ghy de kaßijdinge weràraeght , God z¿il u als hinderen aen - gaen . Want t>aer iseençpne , dien decader niet en kaßij t ? Maer is't dat ghy ponder kaßij dinge zjjt , daervanzy aile deelachtigh zjjn , zpo igt ghy dan baßaerden , ende niet hinderen , iff c . Xy weten allecne , dat alle kaßijdinge> als tegen~ïïoordigh is , geen <vreughde , maerdroef - fenijje fihìjnt te " ^oe^en^ alzoo nochtans , dat zy daer na geefi een Weed - fame Frucht der gerechtigheyd , allen die daer door geoeffent %ijn . Die is het Goddelickbefcheyd : 
'Alsghy , Chrißen , hijght en krocht , En " weit in het diepß dijns herp , Van Gods fevare hand bekocht , Niet danpijn en groote fmert ; 
M 3 Hoitd
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.