Full text: Emblemata, Emblemes Chrestienes, et Morales

w tl egging he . 
Aulus in den 2 . Brief tot de CorintKe 
i n , 6 . Cap . ièy t , njVat gelyckeniffe hei ft den Tempel Godes met den oAfgeden , Want gbyfyt denTempel des lebendigen Gods gelijck God gefeyt heeft . / o^ fai in bun nj^oonen ende < - v< - vandelen \ende fil haer God We fen enJyfüllen myn asole fyn . Nu Too begeert Godes Geeft een ootmoedich herte tot fyn ruft - plaetfe ende geene uyterlijcke íchyn , ofna bootíinge dergeveynfde Phariféens die de njoorfìttingbe in de ¿Maeltijdenende <voor - gheßoelten in de rvergaderingen begeerden3 gaerne op de ¿Merten gegroet werden ende Vande menfcben Rabbj genaemt . ¿Math 23 . 6> 7 . Want tot defe feyde Chriftùs > < - voorwaer de T ollenaers ende Hoyren len a <~voorgaen int Coningrycke Godes . Mat . 21 . 50 . Wijdersgby fyt dieu reebtVaerdicht nuoor de menfehen ; ¿Muer God kent uWe herten <z>vant ruyat booge is <~voorde menfcben dat is een grouWel njoorGoà . Io . i ; 4 22 . Hier dient ons tot een Voor - beeldhet Evange . lucein't 18 , Cap . Vande Phanfèen ende de Tolle« , naer , daer innegenoechfaem te ipenrcn is , dat niet hetuy . terlijck maer het inner - liick ghemoet den Heere is gende , derhalven ftaet ons te trachten dat wy mögen feg - gen met den Chriftelijcken Poët . 
Sacratum gerimus tibi Je ft in corde saceüur» 
Haud altarecipi3VÌfque_ potefuedomo V attarj hoc templumprohibe mitiffìme Chrisíe . - F œdarj sedem neú paUare tu<w * . 
A Heere Iefu wy in 'tnerteen Tempel dragen In eenich ander huys fcheptghy doch geen tragen Dat deièn Tempel dan verbly ve tot in't end , 
Gedoogt niet dat u ftoelvverteenichfins gefchent . 
Gelijck 
T 
1 KbK 2evp - 3z3 
10 11 12 13 
14 15 
ern
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.