Full text: Emblemata, Emblemes Chrestienes, et Morales

Dcuchdea - Schole . 
Op aercT cenigc vrou , 0 Galilea lief , 
V fehoonheyt komt u nu te paffe leeft dien brief , 
Van defen Edelman die hy u heeft gefchreven , 
Hy feynt met groeteniff' u defen rinck daer neven , 
G , Sulc minliic fchrij ven ic mi j n dagen noy t en las , 
Oongehoopte vreucht , noyt blijdericen was , 
Mijn herte fpringt in't Üjf , hoe foud ic my doch meugers In eenich ander ding ter werelt meer Verheugen ì Maeriftalernft , oftiftal droomerij en fpot ? 
S . V Vy hebben alle dry geilen , dat kenne Godt ? 
Hem mer íiin eygen hand ílin naeni daer onder fchri / ven . 
Is datooc eenen rincom fpottery tc drijven ï Ic wed den Diamant vijf hondert gulden doet . 
Ct Iii mogliicdatsfoo veel als wel miin halvegoef . 
Hoe luftich wil ic my nu deren ende kleeden , 
Hoe koftcliicken wilicalleslaten reeden , wat geldet ic ftel nu te wercke menich menfeh , 
Goutfmeden , Kramers , en Kleermakers my na wenfch Nu füllen na den aert al wat ic hoeve maken , Kocx , Backers , Cruydeniers } al 'tgene wel mach fmaken My brengen füllen , iiind' in fuleken flaetgefteh : want welluft en miin cer beminne boven 'tgelr , 
' V , van avonthy voor u laet een banquet toeruften , 
So delicateliic dat eenen mach gel u fíen , 
Een landtvrou niocht daer op met eeren Hin genoof , 
G , Ey ! foud' ic tavont dan noch proeven van fiin broot £ 
S . la ghy men is airee feer beíich in de koken , 
De fpeelman meefter Ian ooc med : al is befproken^ 
Men faider vroliicfiin iadanfen met genucht , 
Diesipocyt u gaet na huys en kleed u metter vluchr . 
Soo fuy alft mogliic is ; ghy m o et daer ili n ten vieren . 
G , o kare gaet met my , en helpt my doch wat eieren Ic were dat ghy doch mecítcríle daer van fij t , 
S . Gaet voor ic volg en fai bethooncnalle ylijt , 
Derekf
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.