Full text: Emblemata, Emblemes Chrestienes, et Morales

111 Ill 
WTLEGGINGHE , 24 
De ouders moeten wy hoochliick beminnen dewijle vvy van hun^hec levcn^crfgoetjvriihcyt 3ende ftadts ge - rechticheyt ontfangen hebben * 
Hier over handelt Ecclefiafticus int 3 , Cap . wyt loopich onderwi j - tide den kinder en , leggende , 
Lieve hinderen , luysfert my uvven vader , ende lee ft àlfoo , op datbet u ml gì . De Heere ml de ouders van den hinderen gbeeert bebben , wie fijne ouders 'erf , dien sfonde fai Go dt niet Ffr a fen , fai oock vreucht aen fine hinderenfieri , f ) n gebedt fai verhoort worden , ende fai leven . Plegbet uwes ouders in baren " uderdorn ende bedroeft hm immers niet foo Unge fy leven , want die weldatdt f«l nimmer vergeten worden , maer wie fytte ouders verlaet ende bedroeft die is vervloe£ì vanden Heere . Derhalven falmen fyne ouders by ftaen inaile voorvallende noot , haer voeden in hären ouderdom , fwachcyt , ende behoefticheyt , haer onderftant doen , ende byftaen in alle hare hande - ' tilgen , volgende dit voorgeítelde Sinne - beeldt , waer van wy oockecn ^ebbeninden Oyevaer , gelyck Bailliusonsthoont , de jonge Oyevaers voeden hare ouders in hären ouderdom , deckenfemet harepluymen ^sde hunne uytvalle ende ommachtich geworden fynde , dragen haer hunnen Rugge , waer over d'Hebreen defen Vogel Chafida noemen " 3t is de vriendelijcke de lief ( allige , dien volgende Cimonfibone van de booten MiltiadeSjfyndefyn Vaderovcrledenin de gevauckeniiTeen - hebbende niet ora hem te begraven ende wt der Kercker te loiïen , verkocht hem felvcu endefynen vrijdom , om met de fclve penningen begraeffeniíTe te doen , fieteen treffelijck Voorbeeldt , heeft hy iyn ^der , doot fynde daer hy niet meer van te verwachtë hadde ( niet uy t vnen ove rvloet maer metfyn vrijheyt te verkopen ) by geftaen : wat l°ude hy wel ghedaen hebben , dewyle hy [ noch gheleeft hadde ende ®enighen trooft oft hulpe in fynen noodtaen hem verfocht hadde , ■tyndelijck , 
Haer ouders by te Buensen ktnd'ren is be'Vo len^ 
Voor Godt ¡die allesßet 3 en blyfter wet verholen * 
* J ) en 
'MW * 5 6 7 » 9 . 10 11 12 13 u ci5'J
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.