Full text: Emblemata, Emblemes Chrestienes, et Morales

W TL E G GIN GH E 
E oucle wijfe ft raffen de deydele vcrmetdegroot - 
fprekers , verhalen defe fabule , cen Vos haddefyn tocht by cen water , dacr by hong aen cenen Boom cen Belle , ende als den wint inde boom floèeh , gaf de Belle haré klanc : Als nu de Vosdat belle gheluyt hoorde , verfehli & e hy , denckende dat het cèn fterc dier wefen mofle , het welc fule itere geluy t va hem gaf , cnde forchde daer van uyt iìjne wooninghe verdreveu te worden , nu naer - ílich dacr na ñende , bevant dat de belle groot was , maergans hol ende krachtcloos , daernietdaneengelnytin was , dies dachthynuwil ick voortaen niet gelooven dat alledie groot fchij nen ende flete van me fyn , daeromme meer fterchey ts hebben , waer over Bernardus in zyn 59 ; Sermoen op Math , wel feyt . 
tArroganùa non e Hfine pußllammiute * 
De opgeblafenheyt is niet fonder kleynkhcyt» 
Even gelijekmen fiet dat een bloodehond meer blaffen als byten fai , ende de flille wateren diepe gronden hebben . Ons dagelijcichc er - varentheyt leert ons oock dat de grootfprekers ende meeftc inoikers , ghebruyekende het fpreec - woort , Beter iiijfgheblajen als de mondver - brand , d'aider bloodftc ende van kleynen verflandciìjn , willende met den monde doen 'ígene fy metter daet niel können uytrechten , in haer felis overtuycht van bloodheyt ende onwetcnichap . Endealfulckegel - denbydeverftandige endevrome vangemoet niet , die meer lettenop cenvoorßchtich be ! eyt , endeeencdrigc welgcgronde wtfprakc , ver - werpende dat y dele hoochmoedige tongen geluvt : ghelijck als David het hoochfpreken ende Gods - laileringe Goliats , beneven fyn opgC' blafenheytnietaditendehem aengetaft ende overwonnen heeftjhiei op , als mede op het voorgaende Sinnen - beeldt Sebijn bedriccht , heeft P . de Eonfard Au poème de Ufalade , geflel t „ 
Í H emine efievé aux honneurs inutiles 3 Semble vn coloße attache de chenilles } 
Fer'rf
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.