Full text: Emblemata, Emblemes Chrestienes, et Morales

DinWel EdeUn Geflrenghen , Vvìjfen ^voorpenighen loncker , lobati tho Rechteren ende Breden borii ¡Heere van nAlmelo^ge - commìtteert by den hoocb - mogenden Heeren S taten Generad . 
Mtjn Heer 
Ck wete dat defe mijne Emhlemata oft Sinne - beeiden , die ic V . E . opoflfere ende toeeygcne te geringe íiin ten aenfìen van uwé perfoone , ende dat ic de gonfte die V , E . my een tijt lang is toe - dragende geweeft^met wat waerdigers beh o de tegedcncken : nochtans bemerk hebbende . V . E . aenge - borene deucht , die het nieuwe hoe wel kleyn ( vOornament - liic 'tgene ftreckende is tot Chrifteliickebedenckingéjgoet - aerdichliicis aennemende : fo hebbeic my verftout met dit mijn geringe tot . V . E . te komen , geliiceenen armen arbey - der ( ib Plutarchus ièyt ) by Artaxerces koning van Perfé quam ende hem te paerde fittende , te drincken gaf , 5twelc hy foo aengenameliick heeft ontfangen als eenige gefchencken die hem oyt van groote Princen gefondé waren , neemtdan dat . ickten aenfien van . V . e . denarbeyderben die water voor - drage , ende V . e . ( ibot hem beli eft ) Artaxerces , alio datgeliie hy een gifte van kleynen waerde met dancbaerheytaennam V . e . defgelijx dit miin geringe nietverfmade^hoe wel groo - ters vvaerdichjdaer aen dan niet tvvijfelende , bidde God , 
Miin Heer V . e . te willen verleenen langdurige gefonthey t in t leven ende geruftheyt in vermeerige des ftaets . 
V £ * Dìen fi - fcbuldtge Zacharias Heyns . 
3 . 
Zacha - 
1 KbK 2evp - 3z3 
t 
10 11 12 13 
14 15 
cm
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.