Full text: Dispvtatio Theologica, De Vitae Hvmanæ Termino

ccfljtâs acq ; immutabiiît'às rcftimanda , & eventliiim qualicas , âppcU latió & fpccificatioarccílcnda , fix : ¿ientur , noná cauiîsncccÔarijs immutabilibus , íecf vclnaruralibtis , vcl fortuitis , contingcntibus ac valdè mutabilibus dependent . Verum ctfí corum omnium , quar circa vitas morteíq ; hominum eveniunt , ordo , ratio , finis & neccfc litas , utplurimuin in Dei confilio lateat , & : humana opinione non apprelicndatur , atq ; ita ifta nonabfòlutè neceiTaria , ( ed fortuita & contingenza iint , quia à mutabilibus caufis fècundis ac proximis dependent , ccrtum tamen & hoceft , quodex Dei volúntate acnutu proveniant , & juxta infallibilem iplius pra : <cicntiara , 3tq ; bile dccretum certo & infallibiliter accidant , atq ; ob hanc iàltcm conditionem & rcfpeétum , ( ecundum quid & hy potheticè neceiTaria iint . Iraq ; ( icab una parte libertärem , contingentiam , & fortunam in caufis fècundisagnofeimus , ut tamen ex altera parte providentiam Dei cauli * fècundis pra ; ciTe , caiq ; in ili um finem àicfixumac ftatu - tum dirigere , atq ; . ra in rebus Mutabilibus & contingentibus , im - mutabiliter acnecefTario verfàri minimedubitemus . 
VI . Quamvisautem hancnolìram ficexplicatamiententiam , non tantum ita mollem & moderatam , ( ed & adeò veram , manife - ftam atq ; evidentem eíTe ptitcmus , ut quodlibet moderatum ac per - fpicax ingenium in ea , tanquam Tua luce clara , etiam iinerationum inomentis acquiefcere poiTc videatur : ne tamen iniquum poftulare , à iàniori philofophia diícedere , & quicquñ gratis lumereexiftimemur , tandem Puccinfta apodixi , per tria argumentorum genera , cxprelTa fcilicetS . Scripturx - didta , rationes manifeftas , & illuftria exempla probabimus . In antecciTum vero omnia noftra : aiTertiohis firma - menta huic uni generali íyllogiímo includemus . Quarfcntcntiadifer - tis ipiius Dei temmoniis , ( " eu S . Scripture diâis , clansatq ; inviôis rationibus , & denique illuflrifljniis cxemj ) lis comprobatur , fine dubio eft vera . Atqui noftra ícntentia , quam Thcfi . m . iv . & v . ex» pofuimus , diíertis ipüusDei teftimoniis , ícu S . Scripturardiöis , ris atq ; invidis rationibus , & illuftriffimis exemplis comprobatur . Ergo h cc noftra fententia fine dubio eft vera . Major eft manifefta & inter Chriftianos indubitati coníequentia : . Minorem per partes figillatim probabimus , quofaflo inconcufla ftabit conclufio , & : quar - ftio demonftrara crit . A3 VII .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.