Full text: Dispvtatio Theologica, De Vitae Hvmanæ Termino

beneplacito convenientcr dirigit ac gubernat . ctiam de vita ? na : principio Si exitu infallibiliter ftatuifle , ccrtam nafcendi & de - nafeendi horam , vivendiqjterminum unicuiq ; pra : fixiiTc , quem nec antevertere , nec tranfgredi poffit ; adeo ut vita & : mors ho li in is , cum omni utriufq ; condicione , & circumftanriis , ut funt tempus , genus & occafìo , ac fi qua : alia cò pertinent , et li nobis magnam partem vel natura lia , vel fortuita Se contingentia videantur , Se iti le quoque , non fìmplicitcr A : abiolute necelfaria , penitufqjimmu - tabilia , ícd rcvcra vel naturalia , vel fortuiti Se contingentia fint , tamen in eterno Dei confilio & : decreto certo atq ; inimutabiliccr definita ac determinata , & fàltem hoc refpcâu neceíTaria lint . 
IV . Hinc detcgitur corum calumnia , qui ajunt , nos docerc , vitam mortefq ; hominu , cum omnibus eò pertinenbus circumfiantiis & accidentibus , quoniam certo Dei conlilio & Providentia ordi - nentur , atq ; ita regantur , ut non aliter , quamdecrcvit Deus eve - niant , tanquam taralia , in le & fìmplicitcr neceíTaria , incluftabili lato Stoico , & : ibluluta ncceflitatc , qua : omnemnollram curam , induftriam , Se libertatem , omnemqe tafum & fortunam c medio tollat , ferri , trahi , raptari . Nos talem neceflìtatem , qua : omnia obtorto collo , & occulto fune trahat , penitus ignoramus , nec hu - jufmodi fattinrà veteri particu emendicavimus , fed multomelius cdo£H , in hiice omnibus , ex parte Dei providentiam , qua : , non ablolutam , ( ed hypotheticam ncceilìtatem adferac , at ex parte ho - minum libertatcrii , contingentiam , fortunam & cafïim agnofciinus , ile , ut quamvis or dment io omnia " Dei confilio dr certa dj'penfat ione , nobii tamen fint fortuita , quemadmodum hie loquitur incompara - bilis noflerCalvinus p . m . lib . i . inft . c . ló . íeft . j ) . unde apparct , quod ctiam ille fanttus Dei lervusab abiòluto fatoStoico procul abfit . 
V . Ergo vitas mortcfq ; hominum , ut funt variisfuis fiantiis veílitf , in fe & natura fuá , maximam partem ( nam ordinarias quorundam mortes merè fatales cfle , ncmoChriftianus ne - gaverit ) naturales , fortuitas , Sc contingentes cíTe pronunciamus , ac abíbluté ncceflarias cíTe negamus . Qj¿ja fi cauíi fecund * , Sc rum natura , ex qua fòla , Sc non ex Dei Providentia ac decreto ne - 
ccflìta»
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.