Full text: Emblemata Florentii Schoonhovii I. C. Goudani

214 Florent ii Schoonhovii 
prägnantem depingcre folitos fuiífe . Hsec namque fanguinem primum condenfatum , & concretumparit , hunepofteà pres fovens femoribus efformat , linguâque lambens perfide . Hinc Poetarum princeps Virgilius elicerefolebat , fe Vrfino more fingere carmen , cum ( ut referunt ij qui ejus vitam con - fcripferunt ) plurimosinconditos verfus mane effunderet , eof - que politos , ad tres quatuorve redigeret . Cxterum utadpro - pofitum revertamnr , ab hâc noftrâ Vrfâ quantum fepè homines degenerant ? dum prxftanuíTimam illam liberorum fuorum tem , animum dico , fecuriincultamrelinquunt . Quos homines meritò eximius ille Theologus Nazianzenus , Luti parentes vo - cat . Quemadmodum enim ( ut eft in Adagio ) lutum non fit tefta , nifi tundatur , 8c rude lignum non eft fimulachrum , nifi eifor - ma inducatur : fichomo , non eft homo , nifi diíciplinis forme - tur , & ratio in eo promoveatur . Horat . 
Dottrina fed vim promovet infitam . 
Vnumquodque animal foetus l'uos non folum gignit , atque educat , verum etiam format ad naturalem fuamfunétionem . Solus homo hâc in parte Claudicat . Luxui , ir2e , ambitioni , temu - lentix afluefeere videt natos , & patitur ; inftillat ijs verba vix Alexandrinis , ut ille ait , ferenda delitijs , eaque ofculo excipit . IntereaiunocentiiTìma proles parentum culpa labitur , & pec - cat : Parentum dico , qui noluntliberos fuos feverâ lege profice - re , qui ficut omnia , fpes quoque fuas ambinone donantj de cum ad vota prop era nt , nihil prœter malitiam , atqueimpro - bitacem inveniunt . Diogenes cum conípiceretaliquando pue - rnmfe indecorègerentem , pardagogum jllius báculo percufiìt , dicens , Curile inftituis ? Quhm multi divites evigilant , ut ha - beant egregium canem , ut generofum cqüüm , inultos fervos , cœterum utprobum & do¿tü filijs fiiis paedagogum , vix unus , & alter curat . Olim quidam cum Ariftippo agebat , ut filium fu um fufciperet erudiendum , cumquePhilofophus pro de quingentas drachmas pofeeret , alter deterritus dine pretij , inquit , emerem maneipium ijs numrois . Athîcin - quit Ariftippus , habebis duo . Sentiens eandem pecuniam pa - raturam ei , & Philofophum utilem , & filium obfequentem . At quotufquií'qúe honiinum hoc capit ? Agro excolendo , domili exornando omnesFortunas impendunt , in iftis autë omnibus , 
nihil
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.